Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.

„Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godz. 9:00

Załączniki:

22.01.2019 PROJEKT Umowa na wykonanie przeglądów p.poż. 2019
Tytuł: 22.01.2019 PROJEKT Umowa na wykonanie przeglądów p.poż. 2019
Data: 8 lutego 2019
Typ: doc
Rozmiar: 57 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 8 lutego 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 kB
zał. nr 2 Oświadczenie
Tytuł: zał. nr 2 Oświadczenie
Data: 8 lutego 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 8 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 127 kB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Załączniki:

unieważnienie
Tytuł: unieważnienie
Data: 8 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 54 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.

„Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. do godz. 9:00

Załączniki:

zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 25 stycznia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 kB
zał. nr 2 Oświadczenie
Tytuł: zał. nr 2 Oświadczenie
Data: 25 stycznia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 3 projekt umowy
Tytuł: zał. nr 3 projekt umowy
Data: 25 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 196 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 25 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 733 kB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej”

Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Załączniki:

unieważnienie
Tytuł: unieważnienie
Data: 24 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 405 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 3 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 142 kB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu p pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 9:45.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert: 25.01.2019 r. godz. 9:45

Załączniki:

1. SIWZ
Tytuł: 1. SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 10 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 113 kB
Przedłużenie terminu składania ofert
Tytuł: Przedłużenie terminu składania ofert
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 270 kB
Przedmiar
Tytuł: Przedmiar
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 280 kB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 151 kB
Załącznik nr 1 do umowy
Tytuł: Załącznik nr 1 do umowy
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
Załącznik nr 10 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 16 kB
Załącznik nr 11 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 338 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 427 kB
Załącznik nr 8 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 301 kB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 100 kB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 220 kB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno- administracyjnego”.

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00.

Załączniki:

14.12.2018 Projekt Umowa na aktualizację IBP
Tytuł: 14.12.2018 Projekt Umowa na aktualizację IBP
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 58 kB
14.12.2018 Regulamin Załącznik nr 3
Tytuł: 14.12.2018 Regulamin Załącznik nr 3
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 19 kB
14.12.2018 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 17 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4 do umowy - Protokół końcowy wzór
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4 do umowy - Protokół końcowy wzór
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 18 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4 do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4 do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 78 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4a do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4a do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 733 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4b do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4b do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 493 kB
14.12.2018 Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego PARTER WSZiNS
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego PARTER WSZiNS
Data: 18 grudnia 2018
Typ: jpg
Rozmiar: 653 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 624 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Polska Press. Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Termin podpisania umowy: 31.12.2018 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 17 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB