Usługa zimowego utrzymania dróg, odśnieżania i usuwania poślizgów na drogach dojazdowych, placach handlowych, parkingach, chodnikach oraz podjazdach w obiektach należących lub administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.

Śródmieście” Sp. z o.o., al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Usługa zimowego utrzymania dróg, odśnieżania i usuwania poślizgów na drogach dojazdowych, placach handlowych, parkingach, chodnikach oraz podjazdach w obiektach należących lub administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 23.09.2019 r., godz. 10:00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
Tytuł: 1. Zapytanie ofertowe
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 214 KB
2. 09.09.2019 Wzór oferty
Tytuł: 2. 09.09.2019 Wzór oferty
Data: 9 września 2019
Typ: doc
Rozmiar: 38 KB
3. 09.09.2019 Obowiązek informacyjny- oferenci
Tytuł: 3. 09.09.2019 Obowiązek informacyjny- oferenci
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 59 KB
4. 09.09.2019 Oświadczenie do oferty
Tytuł: 4. 09.09.2019 Oświadczenie do oferty
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 51 KB
5. Projekt umowy
Tytuł: 5. Projekt umowy
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 320 KB
6. 09.09.2019 zał. nr 1 do umowy- protokół
Tytuł: 6. 09.09.2019 zał. nr 1 do umowy- protokół
Data: 9 września 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 11 KB
7. Mapy poszczególnych obiektów
Tytuł: 7. Mapy poszczególnych obiektów
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
8. 09.09.2019 zał. nr 2 do umowy - oświadczenie RODO
Tytuł: 8. 09.09.2019 zał. nr 2 do umowy - oświadczenie RODO
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 35 KB
9. 09.09.2019 Obowiązek informacyjny- pracownicy Wykonawcy
Tytuł: 9. 09.09.2019 Obowiązek informacyjny- pracownicy Wykonawcy
Data: 9 września 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 42 KB

Projekt, wykonanie i montaż nowych oznakowań budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Projekt, wykonanie i montaż nowych oznakowań budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 9:00.

Załączniki:

28.03.2019 - Regulamin Załącznik nr 2 - logo i tablice informacyjne na budynku
Tytuł: 28.03.2019 - Regulamin Załącznik nr 2 - logo i tablice informacyjne na budynku
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 143 KB
28.03.2019 PROJEKT UMOWY
Tytuł: 28.03.2019 PROJEKT UMOWY
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 461 KB
28.03.2019 Regulamin Załącznik nr 3 - Oferta
Tytuł: 28.03.2019 Regulamin Załącznik nr 3 - Oferta
Data: 28 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 18 KB
28.03.2019 Tablica poglądowa - piętra budynku
Tytuł: 28.03.2019 Tablica poglądowa - piętra budynku
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 18 KB
28.03.2019 Wzór oferty
Tytuł: 28.03.2019 Wzór oferty
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 57 KB
28.03.2019 Wzór Protokół końcowy
Tytuł: 28.03.2019 Wzór Protokół końcowy
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 50 KB
28.03.2019 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Tytuł: 28.03.2019 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Data: 28 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
28.03.2019 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Tytuł: 28.03.2019 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 40 KB
28.03.2019 Załącznik nr 3 do oferty - Kosztorys ofertowy
Tytuł: 28.03.2019 Załącznik nr 3 do oferty - Kosztorys ofertowy
Data: 28 marca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 24 KB
28.03.2019 Załącznik nr 3 do oferty - Kosztorys ofertowy
Tytuł: 28.03.2019 Załącznik nr 3 do oferty - Kosztorys ofertowy
Data: 28 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 29 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 3 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 142 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej (pracowniczej) Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach w likwidacji”.

Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej (pracowniczej)

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pn. „Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej (pracowniczej) Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach w likwidacji”.

Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r., godz. 10.00.

Załączniki:

26.06.2018 Kosztorys ofertowy
Tytuł: 26.06.2018 Kosztorys ofertowy
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 56 KB
26.06.2018 Oferta
Tytuł: 26.06.2018 Oferta
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 136 KB
26.06.2018 Oświadczenie
Tytuł: 26.06.2018 Oświadczenie
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 75 KB
26.06.2018 Regulamin Załącznik nr 3 - Oferta
Tytuł: 26.06.2018 Regulamin Załącznik nr 3 - Oferta
Data: 26 czerwca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
26.06.2018 Umowa o świadczenie usług
Tytuł: 26.06.2018 Umowa o świadczenie usług
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 466 KB
26.06.2018 Umowa powierzenia przetwarzania
Tytuł: 26.06.2018 Umowa powierzenia przetwarzania
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 351 KB
26.06.2018 Załącznik nr 2 do oferty
Tytuł: 26.06.2018 Załącznik nr 2 do oferty
Data: 26 czerwca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 28 KB
26.06.2018 Załącznik nr 3 do oferty
Tytuł: 26.06.2018 Załącznik nr 3 do oferty
Data: 26 czerwca 2018
Typ: docx
Rozmiar: 30 KB
26.06.2018 Zaproszenie ofertowe
Tytuł: 26.06.2018 Zaproszenie ofertowe
Data: 26 czerwca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 198 KB

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym – al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Załączniki:

22.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: 22.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 22 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 78 KB

Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym – al. Niepodległości 32 w Tychach

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym – al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 15 marca 2018 r., godz. 10.00.

 

Załączniki:

08.03.2018 Projekt umowy
Tytuł: 08.03.2018 Projekt umowy
Data: 8 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 2 MB
08.03.2018 Wzór oferty
Tytuł: 08.03.2018 Wzór oferty
Data: 8 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 834 KB
08.03.2018 Wzór oświadczenia
Tytuł: 08.03.2018 Wzór oświadczenia
Data: 8 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 219 KB
08.03.2018 Zaproszenie ofertowe
Tytuł: 08.03.2018 Zaproszenie ofertowe
Data: 8 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 199 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze nakorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: Aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” budynku dydaktyczno-administracyjnego przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

Załączniki:

08.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: 08.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 8 marca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 76 KB