ࡱ> ACB[ bjbj.ΐΐ.2228j~2d!6 $#<& - !kkkX k kko  2 4!0d! $'$' $' k kd!$' : ZaBcznik nr 2 piecz wykonawcy O [ w i a d c z e n i e o speBnieniu warunkw wynikajcych z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamwieD Publicznych Przystpujc do postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Druk BezpBatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 - 2017 o[wiadczam, |e jako Wykonawca speBniam warunki dotyczce: 1)posiadania uprawnieD do wykonywania okre[lonej dziaBalno[ci lub czynno[ci, je|eli przepisy prawa nakBadaj obowizek ich posiadania; 2)posiadania wiedzy i do[wiadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjaBem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. dnia "HJ| N x z , Hh ݥݥݥݎݘݥݥݥjhGkUhGkhSjOJQJ^JhGkH*OJQJ^JUhGk>*OJQJ^JhGk5OJQJhSj5OJQJ^JhGk5;OJQJ\^JhGk6OJQJ^JhGkOJQJ^JhGk5OJQJ^JhGk5CJOJQJ^J1 "$HJL| z | , > t$7d^7`a$$da$$da$ $ddda$d=kd$$If>44 lap d$G$If$da$ d` > R Zx "dd$da$ ,d^ `, "d$7d^7`a$podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy Przystpujc do postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: pn.: Druk BezpBatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 - 2017 o[wiadczam, |e jako wykonawca nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamwieD Publicznych dnia podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu   Strona: PAGE 1/1   ,d^ `,$ a$ ؿhGkhSj0JCJaJmHnHuhGk0JCJaJjhGk0JCJUaJhGk0JCJOJQJaJhGkCJOJQJaJ ,1h. A!"#$% ^$$If!vh5>#v>:V 5>/ ap ^, 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ Normalny*$_HmHsHtH`` NagBwek 1@& & F & F<$OJQJCJ5KHdd NagBwek 2.@& & F & Fdh$a$^7]`7$CJ6dd NagBwek 3.@& & F & Fdh$a$^7]`$CJ5dd NagBwek 4.@& & F & Fdh$a$^7]`$CJ6JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy L/L Domy[lna czcionka akapitu22/2 WW8Num1z0OJQJ6/6 WW8Num1z2 OJQJ^J2/!2 WW8Num1z3OJQJLo1L Domy[lna czcionka akapitu10)@2A0 Numer stronyJ/QJ Znaki przypisw dolnychH*22a2 NagBwek ZnakRR NagBwek2 x$OJQJCJPJ^JaJLBL Tekst podstawowydh$a$CJ&/& ListaDD Podpis2 xx $CJ6aJ],, Indeks $RR NagBwek1 x$OJQJCJPJ^JaJDD Podpis1 xx $CJ6aJ]8@8 NagBwek p#4 @4 Stopka p#`C@` Tekst podstawowy wcity $a$^]`CJdd Tekst podstawowy wcity 21!^]`CJ>*4>24 TytuB"$a$CJ5@J@ PodtytuB#$a$CJ6aJ]lBl Tekst podstawowy wcity 31$dh$a$^S]`CJ@R@ pkt%$a$^S]`<<CJ0Qb0 pkt1&^R]`WHrH Tekst przypisu dolnego'FF Tekst dymka(OJQJCJ^JaJBB ZwykBy tekst1) OJQJ^J@@ Zawarto[ tabeli* $JJ NagBwek tabeli +$a$ $5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] )+-0 >  "$0!8@0( B S ?&P^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`SjGk@````( Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialA. Trebuchet MS?= * Courier New;WingdingsI. ??Arial Unicode MS5. *aTahomaA BCambria Math"h DgDBg !02PSj!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dotZAPYTANIE O CENpzp-adaKD Oh+'0x ( 4 @ LX`hpZAPYTANIE O CENpzp-ada templateKD2Microsoft Office Word@G@07K@ @ ՜.+,0 hp  Srodmiescie ZAPYTANIE O CEN Tytu !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry F @Data 1Table4'WordDocument.SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F =aFF@Data 1Table4'WordDocument. !"#$%&'()*+-./0123ED4 $,SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation8xCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp  Srodmiescie ZAPYTANIE O CEN Tytu