ࡱ> DFE[!bjbj1&ΐΐ5T \\\\\ppp8Dp6$!z$ ;!\;\\\X\\ p3r0%3%%\ ;;% ":ZaBcznik nr 4 piecz wykonawcy W Y K A Z USAUG SkBadajc ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Druk BezpBatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 - 2017 o[wiadczamy, |e speBniamy warunek posiadania wiedzy i do[wiadczenia, co potwierdzamy usBugami wskazanymi w poni|szej tabeli, a ich wykonanie i prawidBowe ukoDczenie potwierdzamy zaBczonymi dokumentami uprzednich zamawiajcych: Lp.Rodzaj usBug [nale|y poda zakres rzeczowy]Nazwa Zamawiajcego Warto[zamwienia (zB netto)Termin (poda dokBadne daty rozpoczcia i zakoDczenia wykonywania usBugi) 12561. 2. dnia & & & & & & & & & .. & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & . podpis osoby uprawnion FH4 6 > B D F hjlprvxźytpyeyZXZpPpPpPjhSUUhSH*OJQJ^JhS>*OJQJ^JhS hS5hSOJQJ^JhSCJOJQJ^JaJ hS56CJOJQJ^JaJhS5CJOJQJ^JaJhS5OJQJhS5OJQJ^JhSCJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JhS6OJQJ^JhSOJQJ^JhS5OJQJ^J "FH " $ J ` $$Ifa$ $$G$Ifa$$a$$a$d=kd$$If H44 lap d$G$If#$a$`  5kd`$$If0rs)0D7s] wE 244 FaFp2 $$G$Ifa$  5-$G$Ifkd$$Ifrs)0D7s] wE 244 FaFp2 $$G$Ifa$   " $ $G$If$If$ & ( * 0 @5,, $$Ifa$ $$G$Ifa$kd$$Ifrs)0D7s] wE 244 FaFp20 2 4 6 8 : < > $G$If $$Ifa$> @ B D @::0 " kdw$$IfLrs)0D7s] wE 244 FaFp2ej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy   *w przypadku, gdy wykonawca bdzie polegaB na osobach zdolnych do wykonania zamwienia innych podmiotw zobowizany jest przedstawi pisemne zobowizanie (zaBcznik nr 4a/5a do SIWZ) tych podmiotw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamwienia hjnptvz| !!!!!$$ ]&dP' $ p#t"x|~ !!ܾhS0JCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJhSOJQJ^JjhSUhS /1h0A .!"#$% ^$$If!vh5H#vH:V 5H/ ap U$$If!vh5s5]5 5w5E#vs#v]#v #vw#vE:V 0 2,5s5]5 5w5E/ / / / 4 FaFp2[$$If!vh5s5]5 5w5E#vs#v]#v #vw#vE:V 2,,5s5]5 5w5E/ / / / 4 FaFp2a$$If!vh5s5]5 5w5E#vs#v]#v #vw#vE:V 2,,,5s5]5 5w5E/ / / / 4 FaFp2a$$If!vh5s5]5 5w5E#vs#v]#v #vw#vE:V L 2,,,5s5]5 5w5E/ / / / 4 FaFp2^, 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ Normalny*$_HmHsHtHN@N NagBwek 2@& & F & F$a$$CJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy J/J Absatz-StandardschriftartL/L Domy[lna czcionka akapitu22/2 WW8Num1z0OJQJ6/!6 WW8Num1z2 OJQJ^J2/12 WW8Num1z3OJQJ2/A2 WW8Num2z0OJQJ</Q< WW8Num2z1B*OJQJph2/a2 WW8Num2z2OJQJ2/q2 WW8Num2z4OJQJLoL Domy[lna czcionka akapitu10)@0 Numer strony22 NagBwek Znak./. Stopka ZnakRR NagBwek2 x$OJQJCJPJ^JaJNBN Tekst podstawowydh OJQJCJ&/& ListaDD Podpis2 xx $CJ6aJ],, Indeks $RR NagBwek1 !x$OJQJCJPJ^JaJD"D Podpis1 "xx $CJ6aJ]JO2J ZwykBy tekst1#OJQJCJ^JaJ4 @B4 Stopka $ p#J>bJ TytuB%dh$a$xOJQJCJ5@J@ PodtytuB&$a$CJ6aJ]8@r8 NagBwek ' p#FF Tekst dymka(OJQJCJ^JaJDD Znak Znak1)OJQJCJ^JaJ@@ Zawarto[ tabeli* $JJ NagBwek tabeli +$a$ $5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] & SSSVx!`  $ 0 > ! 8@0( B S ?557788:;=>@AJ0}557788:;=>@AP^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`S57@ThhUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialA. Trebuchet MS?= * Courier New;WingdingsI. ??Arial Unicode MS5. *aTahomaA BCambria Math"hͲ)'@DgDguu!0442P!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dot!ZaBcznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-adaKD Oh+'0 8 D P \hpx$Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada templateKD2Microsoft Office Word@F#@bݚ@gE@8au՜.+,0 hp  Srodmiescie4 "Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_kl Tytu !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry FCData 1Table%WordDocument1&SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FihFIData 1Table%WordDocument1& !"#$%&'()*+,-.0123456HG Tytu4 $,SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,T hp  Srodmiescie4 "Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_kl