ࡱ> HJG bjbjJJ7,((h h 8R<,&&^%%%%%%%$'r*%-"%i%X8%%Q iy%%0&&q,+++ %%&&+h |:ZaBcznik nr 5 WYKAZ ROBT BUDOWLANYCH* SkBadajc ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj" o[wiadczamy, |e speBniamy warunek posiadania wiedzy i do[wiadczenia, co potwierdzamy robotami wskazanymi w poni|szej tabeli, a ich nale|yte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowe ukoDczenie potwierdzamy zaBczonymi dokumentami uprzednich zamawiajcych: Lp.Rodzaj prac roboty (zakres rzeczowy)CaBkowita warto[ prac (z kolumny 2) bruttoNazwa ZleceniodawcyTermin (poda dokBadn dat) i miejsce realizacjiRobota wykonana przez Wykonawc/ podmiot trzeci*123456   $&(:<PRTVz οzh[N[N[N[@h;h5OJQJ^Jh;h OJQJ^Jh;h9YOJQJ^J#hLhR7'5CJOJQJ^JaJ#hR7'hS85CJOJQJ^JaJ#hR7'hs[5CJOJQJ^JaJ#hR7'h9Y5CJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJ^JaJhah9YCJOJQJ^J*jhZCJOJQJU^JmHnHuh haOJQJ^Jh ha5OJQJ^J"$V  ^ D FfJFf $$Ifa$gdw'$d7$8$H$a$gd;$a$gdEje $dha$gdL$a$gda   ķvi\K;h;h;5OJQJ\^J h8hiCJOJQJ^JaJh;hsr;OJQJ^Jh;hN OJQJ^Jh;h)oOJQJ^Jh;h@xOJQJ^Jh;hdOOJQJ^Jh;h%G'OJQJ^Jh;h9YOJQJ^Jh;hgOJQJ^Jh8CJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJaJhOehEje5CJOJQJaJ h85CJOJQJ\^JaJ  ( * 8 : ^ . D Ŷԥœq`R`REhahPOJQJ^JhPCJOJQJ^JaJ hdhPCJOJQJ^JaJhahP5OJQJ\^J#hEjehuNJ5CJOJQJ^JaJ#hEjehP5CJOJQJ^JaJ h 4hPCJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJ^JaJhP5CJOJQJ^JaJ#h 4hP5CJOJQJ^JaJhP5OJQJ^JhahP5OJQJ^J $$Ifa$gdbUFf $$Ifa$gdAFf $$Ifa$gdw' õxjxjh^TJ=hdhLOJQJ^JhOJQJ^Jh;OJQJ^Jh4yOJQJ^JUhACJOJQJ^JaJ hdhACJOJQJ^JaJhahLOJQJ^J hdhLCJOJQJ^JaJhxCJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJhahPOJQJ^J hdhxCJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJ hdhPCJOJQJ^JaJ v.248:>@DF p#t"gdd "gdd gddFfx $$Ifa$gdbU dnia & & & & & & & & & .. & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & . podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy   Nr postpowania (04/2016/ZP) PAGE 1 *w przypadku, gdy wykonawca bdzie polegaB na wiedzy i do[wiadczeniu innych podmiotw zobowizany jest przedstawi pisemne zobowizanie (zaBcznik nr 6 do SIWZ) tych podmiotw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamwienia Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 System Przetarg DataComp Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 piecz wykonawcy 06Nv.046:<@BFdf~uqgagVgaqh}0JmHnHu h}0Jjh}0JUh}h h}OJQJ^Jh5CJOJQJ^JaJhOJQJ^JhEjeOJQJ^JhuRMjhuRMUhdhdH*NHOJQJ^JhdhdH*OJQJ^JhdH*OJQJ^JhdOJQJ^JhdhdOJQJ^Jhdhd>*OJQJ^JF " $ & ( * , gdZ$ a$ ]&dP fgd":o$a$gdR7'h]h&`#$$a$gdEje    " $ b r t soke[e[P[e[e[h}0JmHnHujh}0JU h}0Jh}hpEhR7'CJOJQJ^JaJ h+hR7'%h0JCJOJQJ^JmHnHu h,`hR7'0JCJOJQJ^J)jh,`hR7'0JCJOJQJU^Jh,`hR7'CJOJQJ^Jh":CJOJQJ^JaJ hEjehYv(CJOJQJ^JaJ hEjeh":CJOJQJ^JaJ ɾ欞hdhdH*OJQJ^Jhg ]hBfhZ6OJQJ^JhZ6OJQJ^JhBfhZCJ OJQJ^J hZCJ hZhuRMh}jh}0JUhuNJ0JmHnHu p#t"gdd$a$gdZgdZ5&P 0:p A .!"#$7% $$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F0 20x56,55#5i 5 5N594 F` ahp2ytw'Tkd$$IfTF0ֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2ytw'T$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt0wTkd$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt0wT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt0wTkdf$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt0wT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt0wTkd $$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt0wT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2ytATkd$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2ytAT^! 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH@@@ NagBwek 2$$@&a$CJJA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy HZ@H ZwykBy tekstCJOJQJ^JaJ(OR( p#4 @4 Stopka p#0)@!0 Numer stronyF>2F TytuB$dhxa$5CJOJQJNBBN Tekst podstawowydh CJOJQJ8R8 0NagBwek p#FbF YxZ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJDrD {]q Znak Znak1CJOJQJ^JaJ22 0 NagBwek ZnakNN @x Znak Znak ZnakCJOJQJ^JaJ0/0 FZnak_HmHsHtHPP Znak Znak Znak1CJOJQJ^JaJN'N Eje0OdwoBanie do komentarzaCJaJ<< Eje0Tekst komentarzaBB Eje0Tekst komentarza ZnakBjB Eje0Temat komentarza5\HH Eje0Temat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] pp , +8{}   F +24_fhjuw!!!8@ ( " <1111Wg ?"? B S ?p8 t(0TUqUp;9CDTUZlq((*+t}efTUq=|Ph ^`OJQJo(h^`B*OJQJo(phhHh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(=|vh mXi Y/$eY .1W2"G !I#NTwZIcit/x#}65$In92 ":o8OUks[k1 O" Y' # ` s,ZTxiOEL&E}#8 u1d+ , 2 t n!D"]#j#a%R7'%G'w'Yv(Q)hS*,aa-50`0T?2Q3_6N6/8878d:!;sr;<`> ?1ATAX#BCX6CEEOFuF(GbYGIJuNJ XJuKLILuRMdOLQ2RlgRSSPPSRSmSW|S}SSTGUbU^VkVtV1Y3ZYxZ[+[g ]0]V^Y^=w^$_Y`dkXd=eVEeEje0 ffDf,f!hChdh>jvjk-kl.l^l* mW mm_n":ocq/:q{]qHaqGros7rtv w0ww3w}xyz,z:{3|xD91ZE,R*z=4\ L+ QgA S8;4y#5a3?#s?/CFIP ux)"C##vFCsu)o*f)VF9Y<{]a|>"ZJK~*D?NfKN f#l7d: tY*:2(,(3% 4<WT;TBpEU_j#W).>O"Dhd/61%\@x$LaH{.&}~d #;l3^TY7F YzP 1AMMNej7BP=>? j#'}6p_=?uJ 8 @ (p`` `UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?= * Courier New5. *aTahoma;WingdingsA BCambria Math"qGgGg54 3qHP?N 2!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dot!ZaBcznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada Srodmiescie Oh+'0  @ L X dpx$Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada template Srodmiescie3Microsoft Office Word@F#@ϝ@`OI@ ՜.+,0 hp  UM Tychy "Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_kl Tytu "#$%&'()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry F KData 1Table!+WordDocument7,SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q