ࡱ> ?A>BbjbjJJ2$((f RR84".n>>^]._._._._._._.$d03.-^".RR.P P P R8].P ].P P c'(r&(I..0.3(`4&40(("4)P ..~.4 :ZaBcznik nr 2 O[wiadczenie o speBnieniu warunkw wynikajcych z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz.U.z2013r. poz. 907 z pzniejszymi zmianami) Przystpujc do postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj" o[wiadczam, |e jako Wykonawca speBniam warunki dotyczce: posiadania uprawnieD do wykonywania okre[lonej dziaBalno[ci lub czynno[ci, je|eli przepisy prawa nakBadaj obowizek ich posiadania; posiadania wiedzy i do[wiadczenia; dysponowania odpowiednim potencjaBem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia; sytuacji ekonomicznej i finanso "$&(B : < @ B D L d ʼq_P>/>/hP5CJOJQJ^JaJ#h@&hP5CJOJQJ^JaJh+#5CJOJQJ^JaJ#h/8QhpE)5CJOJQJ^JaJ#h/8Qhl5CJOJQJ^JaJ)h/8Qh )5;CJOJQJ\^JaJ#hl5;CJOJQJ\^JaJ#h:5;CJOJQJ\^JaJhpE)h )5OJQJ^JhpE)hl5OJQJ^J)jh/8Q5OJQJU^JmHnHu#h/8Qh )5CJOJQJ^JaJ"$&(B  $dha$gd $ & F Vdh^`Va$gd-J$dh7$8$H$a$gd* $dha$gd/8Q $dha$gdz~ $dha$gd/8Q$dd[$\$a$gd )dhgdl $dha$gd )d t ~ P V Z \ ^ Ϯ}l}[G6 h*5CJOJQJ\^JaJ&h-Jh|'5CJOJQJ\^JaJ h-JhkN'CJOJQJ^JaJ h-JhlCJOJQJ^JaJ h-Jh )CJOJQJ^JaJh_MCJOJQJ^JaJ#h/8Qh:5CJOJQJ^JaJ#h/8Qh )5CJOJQJ^JaJh+#5CJOJQJ^JaJhz]5CJOJQJ^JaJhP5CJOJQJ^JaJ#h@&hP5CJOJQJ^JaJ^ : > \ z V t  yyhyfyU h-JhlCJOJQJ^JaJ h-Jh 1CJOJQJ^JaJ h-JhpE)CJOJQJ^JaJ&h-Jh )5CJOJQJ\^JaJ h-Jh:CJOJQJ^JaJ h-Jh )CJOJQJ^JaJ h*5CJOJQJ\^JaJh+#5CJOJQJaJhOeh+#5CJOJQJaJ!wej. dnia podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy   Nr postpowania (04/2016/ZP) PAGE 1 Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 System Pro Publico DataComp Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 piecz wykonawcy  "$&(t˹phdhdhdhdVHhOCJOJQJ^JaJh+#CJOJQJ^JaJh5jh5U'h/8Qh )CJH*NHOJQJ^JaJ#h/8QhlCJH*OJQJ^JaJ#h/8Qh )CJH*OJQJ^JaJ h/8Qh )CJOJQJ^JaJ#h/8Qh )>*CJOJQJ^JaJ#h/8Qh>*CJOJQJ^JaJ#h h5CJOJQJ^JaJ h-Jh_MCJOJQJ^JaJ( "$:<>$a$gd/8Qh]h&`#$$a$gd+# ,^ `,gd "dhgd"$&2468:>NP\^`bdfz|~ͼǸpplhͼh{h/8Q%h@<0JCJOJQJ^JmHnHu h,`h/8Q0JCJOJQJ^J)jh,`h/8Q0JCJOJQJU^Jh,`h/8QCJOJQJ^Jhs<hs<0JmHnHu hs<0Jjhs<0JUhU'h ) hpE)h )CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ$ :<>@B ,^ `,gd$a$gdlgdl$ a$ ]&dP 8:<>@Bɾ欚#h/8Qh )CJH*OJQJ^JaJhMhBfhl6OJQJ^Jhl6OJQJ^JhBfhlCJ OJQJ^J hlCJ hlh5hs<jhs<0JUh>;W0JmHnHu 0&P @P . A!"#$% ^% 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHRR NagBwek 1$<@&5CJKHOJQJZZ NagBwek 2$$$77dh@&^7`7a$6CJRR NagBwek 3$$7dh@&^7a$5CJRR NagBwek 4$$7dh@&^7a$6CJJA`J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 8@8 0NagBwek p#4 @4 Stopka p#0)@0 Numer strony\C"\ Tekst podstawowy wcity$`a$CJ^R2^ Tekst podstawowy wcity 2 `>*CJ8>B8 TytuB $@&a$5CJnSRn Tekst podstawowy wcity 3$Sdh^S`a$CJLBbL Tekst podstawowy$dha$CJDrD pkt $S<<^S`a$CJ4q4 pkt1RW^R`WHH Tekst przypisu dolnegoP& P OdwoBanie przypisu dolnegoH*FF h Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ@Z@@ ZwykBy tekst OJQJ^J22 )0 NagBwek ZnakPP )] Znak Znak Znak1CJOJQJ^JaJNN DL Znak Znak ZnakCJOJQJ^JaJN'N +#0OdwoBanie do komentarzaCJaJ<< "+#0Tekst komentarza!B!B !+#0Tekst komentarza ZnakBjB $+#0Temat komentarza#5\H"AH #+#0Temat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !!$ ,9\\d ^ B B,35AHJLWY!!!tt@ @H 0(  ( " <1111Wg ?"? B S ?!K t//fhiklnoqr"//^efhiklnoqr " +]^effhiiklnoqr" 8TTQ13^C }HMf}-k=Y3n<x`i}^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.hh^h`o(.hh^h`)hh^h`)hh^h`.hh^h`o()hh^h`.hh^h`. ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. }H=Y3n3^C}-kTQ1Mf<x8 !1o f3#:Wk0;ej<L=i@s](6#eRlu7bwAFwuP#0H^^S&*|A2lg )T 6C s* q z FN*: yju,6Kr*'+)]z!F"+#'&U'kN'pE),n,#/-W-i-.&.UZ/01G12283D3M3u35`5-6f06^6y6|8$:<s<"A\B.G.G-J9J K: LALAL DL_MUMyN({Nh~OGPjvP/8QNNQ{RKATrTV>;WRW_ZA[z\IE]i]z]t*_v_2`r` aVmbdCc]fOg+pghHihj-klnco}ohdpFrf2r3MrM^ryrs`u2-w5.x yQaymlzzz '{:{ia{U|z~B,~rr iM|D|M &|) ('Za7x :@PC8SpF/H [ 2B[,k>,t/05Fc,uXGPm #v_w$u"{*4Y5Fi{+MQB> qB|'z~_!Oog0?Re]gy?Hc9ZOO ngtrl|g1?ti~ 1}yrWza 3l5PvHiI )x+j,/=;[]$*>FjSa|Zi/ z @<~zdcHQ5F%, Ll=>Lh7fh@//8M//(!pp pUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial5. *aTahoma?= * Courier NewA BCambria Math"1GgGg5||4ee 3qHP?s2!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dotZAPYTANIE O CENpzp-ada Srodmiescie0     Oh+'0 0 < H T`hpxZAPYTANIE O CENpzp-ada template Srodmiescie4Microsoft Office Word@F#@@@\|՜.+,0 hp  Datacompe ZAPYTANIE O CEN Tytu !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry FB1Table04WordDocument2$SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q