ࡱ> SURP?bjbjJJ.R((B ddDDDXXX8\DXR)n00^}((((((($*b-(iD@(dd ) dD}( }( @ ) Xk i(")0R) &.k&. &.D$ ((MR)&. *:ZaBcznik nr 6 OZWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU* na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pzn. zm.) nale|y wypeBni ka|dy z podpunktw Niniejszym zobowizuj si do oddania Wykonawcy: & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & .. na potrzeby realizacji zamwienia w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj " do dyspozycji niezbdnych zasobw do wykonania zamwienia tj. wiedzy i do[wiadczenia: - zakres dostpnych wykonawcy zasobw innego podmiotu: .................................................................................................................................................. - sposb wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia: ................................................................................................................................................. - charakter stosunku, jaki bdzie BczyB wykonawc z innym podmiotem: .................................................................................................................................................. - zakres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia: ................................................................................................................................................... - okres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia: .................................................................................................................................................. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot, ktry zobowizaB si do udostpnienia zasobw zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod zamawiajcego powstaB wskutek nieudostpnienia tych zasobw, chyba |e za nieudostpnienie zasobw nie ponosi winy. dnia podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu innego podmiotu * wypeBni, je|eli dotyczy ZaBcznik nr 6 OZWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU* na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 201 ",.BDFdh & < > T V Z \ p r t ĵxfxTETETfTxh-5CJOJQJ^JaJ#h~h65CJOJQJ^JaJ#h~hPH5CJOJQJ^JaJ#h~h95CJOJQJ^JaJhCJ^JaJhkCJ^JaJhuCJ^JaJhx`hCJ^JaJh!hmtCJOJQJ^J0jh!hmtCJOJQJU^JmHnHuh!hmtCJH*OJQJ^Jh_|i^JaJh!hW^JaJ $&(*,hv " H n $da$gdBH $da$gd~ $dha$gd~dhgdr $dha$gdr $dha$gd_gd~dhgdmtgdmt$^a$gdWt v " " f h µsbsQ?#huh&CJOJQJ\^JaJ huh6\CJOJQJ^JaJ huh_|iCJOJQJ^JaJ huh}CJOJQJ^JaJhs{h~OJQJ^Jh}OJQJ^Jhs{h!OJQJ^Jhs{h?(OJQJ^Jhs{hmtOJQJ^Jhs{hmt5OJQJ^Jhuhu>*OJQJ^Jhuhr>*OJQJ^J&h_h5CJOJQJ\^JaJh D F H J f ~ h ͹tcOB5h_oh_oOJQJ^Jhs{hOJQJ^J&huh/u5CJOJQJ\^JaJ huhCJOJQJ^JaJ#huh_o5CJOJQJ^JaJ huh}CJOJQJ^JaJ huhmtCJOJQJ^JaJ huh/uCJOJQJ^JaJ&huhv5CJOJQJ\^JaJ#huh&CJOJQJ\^JaJ#huhuCJOJQJ\^JaJhuhuCJOJQJaJ h j PRvx,.0VX~gd_o $dha$gd$dh7$8$H$a$gdvh j PRvx,.0TV~ۼ|n`Rh4CJOJQJ^JaJhBHCJOJQJ^JaJhmtCJOJQJ^JaJ h!hmtCJOJQJ^JaJh}OJQJ^JhBHOJQJ^Jh ]OJQJ^J h_ohb\CJOJQJ^JaJhb\CJOJQJ^JaJ h_oh_oCJOJQJ^JaJh_oCJOJQJ^JaJh_oh_oOJQJ^Jh_oOJQJ^J~, $^a$gdb\gdb\gdBHdhgd~gdmt -^ `-gd~ "dhgd~dhgd~ $dha$gd}$a$gd\98:b̺rdrYRG<h!hb\^JaJh!hBH^JaJ hb\6^JhS+ 6OJQJ^Jh!h?(6OJQJ^Jh!hmt6OJQJ^Jh!h~OJQJ^JhmtOJQJ^JhBHCJH*OJQJ^JaJ'h+h~CJH*NHOJQJ^JaJ#h+h~CJH*OJQJ^JaJ h+h~CJOJQJ^JaJ#h+h~>*CJOJQJ^JaJ h!h4CJOJQJ^JaJ$&*....6.8.v.x.N/ĵqq]OA4hs{hb\OJQJ^Jhs{hb\5OJQJ^Jhuhr>*OJQJ^J&h_hb\5CJOJQJ\^JaJhb\5CJOJQJ^JaJU#h~hb\5CJOJQJ^JaJhuCJ^JaJhb\CJ^JaJhx`hb\CJ^JaJh!hb\CJOJQJ^J0jh!hb\CJOJQJU^JmHnHuh!hb\CJH*OJQJ^Jh!hb\^JaJh^JaJ*8.v.x...."/H/N/11:2 d`gdb\$dh7$8$H$a$gdv $da$gdb\ $dha$gdb\dhgdr $dha$gdr $dha$gdb\gdb\dhgdb\gdb\3 r., poz. 907 z pzn. zm.) nale|y wypeBni ka|dy podpunkt Niniejszym zobowizuj si do oddania Firmie: & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & .. na potrzeby realizacji zamwienia w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj do dyspozycji niezbdnych zasobw do wykonania zamwienia tj. osb zdolnych do wykonania zamwienia: - zakres dostpnych wykonawcy zasobw innego podmiotu: .................................................................................................................................................. - sposb wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia: ................................................................................................................................................. - charakter stosunku, jaki bdzie BczyB wykonawc z innym podmiotem: .................................................................................................................................................. - zakres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia: ................................................................................................................................................... - okres udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia: .................................................................................................................................................. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot, ktry zobowizaB si do udostpnienia zasobw zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod zamawiajcego powstaB wskutek nieudostpnienia tych zasobw, chyba |e za nieudostpnienie zasobw nie ponosi winy. dnia podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu innego podmiotu * wypeBni, je|eli dotyczy   Nr postpowania (04/2016/ZP) PAGE 1 Strona: PAGE 3/ NUMPAGES 4 System Przetarg DataComp Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 4 piecz innego podmiotu piecz innego podmiotu N/00000z1|11111:2<2b3d3μt`SF*CJOJQJ^JaJ h!hb\CJOJQJ^JaJ h!hvCJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJhb\CJOJQJ^JaJ h!h4CJOJQJ^JaJh4OJQJ^Jhb\CJOJQJ^JaJhb\OJQJ^Jh_ohb\OJQJ^J h_ohb\CJOJQJ^JaJ<<<<<<P=R=T=============&`#$$a$gdudhgd~gdb\ -^ `-gdb\ "dhgdb\dhgdb\<<==0=N=P=R=T==================ݺݰ{{{{qbUQGAG h}0Jjh}0JUh}h!h}OJQJ^Jh)5CJOJQJ^JaJh)OJQJ^Jh`kjh`kUh5h56OJQJ^Jh!hb\6OJQJ^Jh!hb\OJQJ^Jhb\OJQJ^JhBHCJH*OJQJ^JaJ'h+hb\CJH*NHOJQJ^JaJ#h+hb\CJH*OJQJ^JaJ h+hb\CJOJQJ^JaJ=====> >>>>>> >4>6>8>:><>>>B>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ѽ~ztehBfh}CJ OJQJ^J h}CJ h`khR0JmHnHuh}OJQJ h+h}%hx0JCJOJQJ^JmHnHu h,`h}0JCJOJQJ^J)jh,`h}0JCJOJQJU^Jh,`h}CJOJQJ^Jh} h}0Jjh}0JUh}0JmHnHu%===<>>>B>D>F>H>J>L>>>>>>>>>??? ?$a$gdmtgdmt ]&dP f$ a$$a$gd~h]h>? ???D?L?N?P?h5h56OJQJ^Jh@khBfh}CJ OJQJ^J h}CJ h}hBfh}6OJQJ^J ? ?????D?F?H?J?L?N?P?dhgd~$a$gdb\gdb\ ,&P . A!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHV@V NagBwek 3$$dhx@&a$5CJOJQJV@V NagBwek 4$$dhx@&a$5CJOJQJJA`J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy HZ@H ZwykBy tekstCJOJQJ^JaJ(OB( p#4 `4 Stopka p#0)@!0 Numer stronyNP2N Tekst podstawowy 2 $1$a$CJ8@B8 NagBwek p#FRF B Tekst dymkaCJOJQJ^JaJDbD mt Znak Znak1CJOJQJ^JaJ>/q> /u Stopka Znak_HmHsHtHPP \ Znak Znak Znak1CJOJQJ^JaJN'N ud0OdwoBanie do komentarzaCJaJ<< ud0Tekst komentarzaBB ud0Tekst komentarza ZnakBjB ud0Temat komentarza5\HH ud0Temat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ?@A ?@AD R *7]_t h h N/d3<=>P? "$%' ~:2<= ?P?!#&(*13?FHJUW!!!8@L( " <1111Wg ?"? " <1111Wg ?"? B S ?q t t 8@ISTbdew  &ISTdej !!""$$%%&&''(())++,,--..//0011IIL%^_ccz|hhxx1@^^_anoxxyyzz{{||}}~~ ; ))*C!!d@9 >1IcH%y:wnO6$wnOi]ZWU>I X&8V ZWU TY:OZWUeQuwnOjc.ZWU7 ZWU ZWUL@1IcH^oZWU$hkA NO?ZWU=!X&8FH#C#1IcHs%1IcHw[(wnO )1IcH')wnOZ+1IcHk%4wnOos51IcH%>6wnOI61IcH7wnOX&8 8ZWUFO9ZWU l<jh=ZWUV:?ZWUZ2@$hkAwXEwnO]:9F1IcHFX&81IcH4/ovHZWUgA;B_BB*CCD,Ed(FCFHBHPHtKg L1'M PaVX%X{Y/TZ\N \6\]["]E^TG_x`v^a7c"eGfVgBh&i_|i,"j?tj`kkbvkemdqm_oU+o qCqO.rrsmtvMvBwG]{s{_#|#5.]aStF6LVxl.'58X_(+XT~U?()!vl|wxJT#=uc8hBD![+0;37r91o$1l}2 aBf ] ;]@$ '\_/uNkGY=DF Gb\\!|B4K)45m{@5@@Qi^4!h;\@k$=,x_.YTd&Ma^sI^//'#$'/z'N #B~N#@ 0 d `` ` `````.UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?= * Courier New5. *aTahomaA BCambria Math"1GgGg5e`e`43qHP?{Y2!xxC:\WINNT\TEMP\template.dot!ZaBcznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada SrodmiescieOh+'0  @ L X dpx$Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada template Srodmiescie5Microsoft Office Word@F#@N@x\@" e`՜.+,0 hp  UM Tychy "Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_kl Tytu !"#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry F) V1Table*&.WordDocument.RSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q