ࡱ> NPMV&bjbjJJ7.((Rh h 8R<,&^#&%&%&%&%&%&%&$f(+I&-"I&iv&CCC8#&C#&CC =&&0&,$,=$, $,!CI&I&$&$,h |:ZaBcznik nr 5 WYKAZ USAUG I ROBT BUDOWLANYCH* SkBadajc ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj" o[wiadczamy, |e speBniamy warunek posiadania wiedzy i do[wiadczenia, co potwierdzamy robotami i usBugami wskazanymi w poni|szej tabeli, a ich nale|yte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidBowe ukoDczenie potwierdzamy zaBczonymi dokumentami uprzednich zamawiajcych: Lp.Rodzaj prac roboty (zakres rzeczowy)CaBkowita warto[ prac (z kolumny 2) bruttoNazwa ZleceniodawcyTermin (poda dokBadn dat) i miejsce realizacjiRobota wykonana przez Wykonawc/ podmiot trzeci*123456  Lp.Rodzaj prac usBugi (zakres rzeczowy)CaBkowita warto[ prac (z kolumny 2) bruttoNazwa ZleceniodawcyTermin (poda dokBadn dat) i miejsce realizacji  dnia & & & & & & & & & .. & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & . $&(0@FHJL`bdf οn\J=0h;h OJQJ^Jh;h9YOJQJ^J#hLhR7'5CJOJQJ^JaJ#hR7'hS85CJOJQJ^JaJ#hR7'hs[5CJOJQJ^JaJh#W5CJOJQJ^JaJhK"M5CJOJQJ^JaJ#hR7'h9Y5CJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJ^JaJhah9YCJOJQJ^J*jhZCJOJQJU^JmHnHuh haOJQJ^Jh ha5OJQJ^J"$f, . 6 j FfvFf $$Ifa$gdw'$d7$8$H$a$gd;$a$gdEje $dha$gdL$a$gda     2 Ƿǜuhu^uuQuh;h)oOJQJ^Jh#WOJQJ^Jh;h@xOJQJ^Jh;hdOOJQJ^Jh;h%G'OJQJ^Jh;hgOJQJ^Jh8CJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJaJhOehEje5CJOJQJaJ h85CJOJQJ\^JaJh;h5OJQJ^Jh;h OJQJ^Jh;h9YOJQJ^J * , . 2 4 6 N P ^ ` > T j ŷ|kYG#hEjehuNJ5CJOJQJ^JaJ#hEjehP5CJOJQJ^JaJ h 4hPCJOJQJ^JaJhEje5CJOJQJ^JaJhP5CJOJQJ^JaJ#h 4hP5CJOJQJ^JaJhP5OJQJ^JhahP5OJQJ^Jh;h;5OJQJ\^J h8hiCJOJQJ^JaJh;hsr;OJQJ^Jh;hN OJQJ^J RVbdhtѳĥyk]L<]Lhah#W5OJQJ\^J h#Wh#WCJOJQJ^JaJh#WCJOJQJ^JaJh#Wh#W5OJQJ^JhahLOJQJ^J hdhLCJOJQJ^JaJhxCJOJQJ^JaJhLCJOJQJ^JaJ hdhxCJOJQJ^JaJhahPOJQJ^JhPCJOJQJ^JaJ hdhPCJOJQJ^JaJhahP5OJQJ\^J  h $$Ifa$gdpFf $$Ifa$gdAFf0 $$Ifa$gdw'NPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz gddFfdFfBFf $$Ifa$gdptvx|~""f"h""""""""""""ŷumimimimi_UhOJQJ^JhEjeOJQJ^Jh jh UhdhdH*NHOJQJ^JhdhdH*OJQJ^JUhdH*OJQJ^JhdOJQJ^JhdhdOJQJ^Jhdhd>*OJQJ^JhdhLOJQJ^JhOJQJ^Jh;OJQJ^Jh4yOJQJ^Jhah#W5OJQJ\^Jz|~""""""""""""###R%%$a$gdR7'h]h&`#$$a$gdEje p#t"gdd "gdd gdd podpis osoby uprawnionej do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu Wykonawcy   Nr postpowania (04/2016/ZP) PAGE 1 *w przypadku, gdy wykonawca bdzie polegaB na wiedzy i do[wiadczeniu innych podmiotw zobowizany jest przedstawi pisemne zobowizanie (zaBcznik nr 6 do SIWZ) tych podmiotw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamwienia Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 System Przetarg DataComp Strona: PAGE 1/ NUMPAGES 1 piecz wykonawcy """""# # ####$$B$P%R%b%d%p%r%t%v%x%z%%%%%߳p_pLp_p_pLp%hzz0JCJOJQJ^JmHnHu h,`hR7'0JCJOJQJ^J)jh,`hR7'0JCJOJQJU^Jh,`hR7'CJOJQJ^Jh":CJOJQJ^JaJ hEjehYv(CJOJQJ^JaJ hEjeh":CJOJQJ^JaJh}0JmHnHu h}0Jjh}0JUh}h h}OJQJ^Jh5CJOJQJ^JaJ%%%%%%%%%%%%&&&&&& &"&(&*&L&N&P&R&T&V&ӽ㹵uhdhdH*OJQJ^Jhg ]hBfhZ6OJQJ^JhZ6OJQJ^JhBfhZCJ OJQJ^J hZCJ hZh hzz0JmHnHuh}0JmHnHujh}0JU h}0Jh}hpEhR7'CJOJQJ^JaJ h+hR7'%%%%%%%&& &"&$&&&(&*&N&P&R&T&V& p#t"gdd$a$gdZgdZ$ a$ ]&dP fgd":o5&P 0:p A .!"#$7% $$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F0 <0x56,55#5i 5 5N594 F` ahp<ytK"MT0kd$$IfTF0ֈ"PH$,3&&#&i & N <0x5644 F` ahp<ytK"MT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt0wTkd$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt0wT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt0wTkd$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt0wT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ 4 F` ahp2yt#WTkdL $$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F` ahp2yt#WT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F <0x56,55#5i 5 5N59/ / / / / 4 F / ` ahp<ytK"MTHkd$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N <0x5644 F / ` ahp<ytK"MT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ / / / / 4 F / ` ahp2yt#WT2kdT$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F / ` ahp2yt#WT$$Ifh!vh55#5i 5 5N5#v#v##vi #v #vN#v:V F 20x56,55#5i 5 5N59/ / / / / 4 F / ` ahp2yt#WT2kdv$$IfTFֈ"PH$,3&&#&i & N 20x5644 F / ` ahp2yt#WT^! 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH@@@ NagBwek 2$$@&a$CJJA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy HZ@H ZwykBy tekstCJOJQJ^JaJ(OR( p#4 @4 Stopka p#0)@!0 Numer stronyF>2F TytuB$dhxa$5CJOJQJNBBN Tekst podstawowydh CJOJQJ8R8 0NagBwek p#FbF YxZ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJDrD {]q Znak Znak1CJOJQJ^JaJ22 0 NagBwek ZnakNN @x Znak Znak ZnakCJOJQJ^JaJ0/0 FZnak_HmHsHtHPP Znak Znak Znak1CJOJQJ^JaJN'N Eje0OdwoBanie do komentarzaCJaJ<< Eje0Tekst komentarzaBB Eje0Tekst komentarza ZnakBjB Eje0Temat komentarza5\HH Eje0Temat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ++ . +8{} t"%V& z%V& +24_fhjuw!!!8@ ( " <1111Wg ?"? B S ?+8 tRTUWXZ[]^} ),h ZuRTUWXZ[]^{', #$%%0023WbQRRTUUWXZ[]^z !,=|Ph ^`OJQJo(h^`B*OJQJo(phhHh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(=|vh mXi Y/$eY .1W2"G !I#NTwZIcit/x#}<;$In92 ":o8OUks[k1 O" Y' # ` s,ZTxiOYiEL&E}#8 u1d+ , 2 t n!D"]#j#a%R7'%G'w'Yv(Q)hS*,aa-50`0T?2Q3_6N6/8878d:!;sr;<`> ?1ATAX#BCX6CEEOFuF(GbYGIJuNJ XJuKLILK"MuRMdOLQ2RlgRSSPPSRSmSW|S}SSTGUbU^VkVtV#W1Y3ZYxZ[+[g ]0]V^Y^=w^$_Y`dkXd=eVEeEje0 ffDf,f!hChdh>jvjk-kl.l^l* mW mm_n":ocq/:q{]qHaqGros7rtv w0ww3w}xyz,zzz:{3|xD91ZE,R*z=4\ L+ QgA S8;4y#5a3?#s?/CFIP ux)"Cp##vFCsu)o*f)VF9Y<{]a|>"ZJK~*D?NfKN f#l7d : tY*:2(,(3% 4<WT;TBpEU_j#W).>O"Dhd/61%\@x$LaH{.&}~d #;l3^TY7F YzP 1AMMNej7BP=>? j#'}6p_=?uJ 8 RT@8((+```"UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?= * Courier New5. *aTahoma;WingdingsA BCambria Math"1 *H *H*H4PP3qHP?N 2!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dot!ZaBcznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada Srodmiescie Oh+'0  @ L X dpx$Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_klpzp-ada template Srodmiescie2Microsoft Office Word@ @ΎL@@՜.+,0 hp  UM TychyP "Zacznik nr @t_siwz_zalacz#nr_kl Tytu !"#$%'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLORoot Entry FKQData 1Table&4,WordDocument7.SummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8ECompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q