Dane podstawowe

Nazwa: „Śródmieście” Sp. z o.o.
Typ:  Spółka Prawa Handlowego
Adres: 43-100 Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12

Telefon +48 (32) 325 72 11
e-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl
www:  www.srodmiescie.tychy.pl
ePUAP: /SrodmiescieTychy/SkrytkaESP

Konto bankowe:
ING BANK Śląski S.A. 92 1050 1399 1000 0090 3183 9633

Status prawny

NIP: 646-23-71-001
REGON: 276063392
KRS: 0000149703
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 61.579.500,00 zł