Pozostałe informacje

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. nr 112, poz. 1198).
Adres mailowy do składania wniosków o dostęp do informacji publicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl