Kontakt

Budynek administracyjno – usługowy al. Marszałka Piłsudskiego 12

Kierownik obiektu: Izabela Konopka
Tel.: +48 (32) 493 02 70
E-mail: izabela.konopka@srodmiescie.tychy.pl

Budynek administracyjno – dydaktyczny al. Niepodległości 32

Kierownik obiektu: Izabela Konopka
Tel.: +48 (32) 493 02 70
E-mail: izabela.konopka@srodmiescie.tychy.pl

Targowisko Miejskie al. Bielska

Kierownik obiektu: Piotr Konieczny
Tel.: +48 722 009 030
E-mail: piotr.konieczny@srodmiescie.tychy.pl

Tyskie Hale Targowe al. Marszałka Piłsudskiego 8

Kierownik obiektu: Małgorzata Łagocka
Tel.: +48 512 048 016
E-mail: malgorzata.lagocka@srodmiescie.tychy.pl

Dział Techniczny

Kierownik techniczny: Ireneusz Kośmider
Tel.: +48 885 554 674
E-mail: ireneusz.kosmider@srodmiescie.tychy.pl

Dział Finansowo – Księgowy

Główna Księgowa: Alina Bebko
Tel.: +48 (32) 325 71 15 lub 209
E-mail: alina.bebko@srodmiescie.tychy.pl

Redakcja tygodnika „Twoje Tychy”

Redaktor Naczelny: Wojciech Wieczorek                    Redakcja tygodnika „Twoje Tychy”
Tel.: +48 (32) 325 72 74                                                 Tel.: +48 (32) 325 72 74
E-mail: w.wieczorek@twojetychy.pl                              E-mail: kontaktk@twojetychy.pl

Dział Marketingu i Reklamy

Dyrektor ds. Marketingu i Promocji:
Karolina Chemicz-Pałys
Tel.: +48 515 048 016
E-mail: karolina.chemicz@srodmiescie.tychy.pl

Referat Zamówień Publicznych i Realizacji Kontraktów

Karolina Langer – Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 (32) 325 72 20 lub 203
E-mail: karolina.langer@srodmiescie.tychy.pl

Dyrektor ds. Inwestycji

Adrianna Piórkowska
Tel.: +48 (32) 325 72 03
E-mail: adrianna.piorkowska@srodmiescie.tychy.pl