Kontakt

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 62.360.500,00 zł

„Śródmieście” Sp. z o.o., al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
tel.(+48) 32 325 72 11 lub (+48) 32 325 72 30
fax (+48) 32 325 72 14

http://www.srodmiescie.tychy.pl/

e-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl

KRS 0000149703 NIP 646-23-71-001 REGON 276063392
ING BANK Śląski S.A. 92 1050 1399 1000 0090 3183 9633