„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści umowy.


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.

Termin składania ofert: 27.07.2021 r. godz. 15:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

U W A G A !
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

U W A G A !
Zamawiający informuje o usunięciu problemów technicznych związanych z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP.

W związku z powyższym udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.

U W A G A !
Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.U W A G A !
Zamawiający informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP składanie zapytań odbywa się w formie mailowej na adres pzp@srodmiescie.tychy.pl

W związku z powyższym, jak również z uwagi na zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 26.07.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 26.07.2021 r. godz. 12:00
Termin składania ofert: 12 lipca 2021 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 12 lipca 2021 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb3d26af-bdfc-4a88-8074-6554a0ae8452

Link do ogłoszenia przetargu na BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d92c0a-297c-5c84-5388-a70001535143

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki informuje o zamknięciu przetargu pisemnego nieograniczonego     na sprzedaż nieruchomości będących własnością  „Śródmieście”  Sp.  z  o.o.
w  Tychach  bez  rozstrzygnięcia  z  uwagi   na  brak   złożenia  ofert  do  dnia
30 marca 2021 r. do godziny 9.00.

Załączniki:

Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Tytuł: Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 74 KB
Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Tytuł: Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 777 KB
Załącznik graficzny - mapa
Tytuł: Załącznik graficzny - mapa
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB

„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym pn.

„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

Spółka „Śródmieście” zwraca się o przesłanie oferty obejmującej wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II tj. działka nr 2386 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00031961/0 oraz działki nr 2607/2385 i 2606/2385 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00044258/3. Proszę o ujęcie w ofercie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów, mapy). Operat sporządzany będzie w celu planowanej sprzedaży nieruchomości. Teren podlegający wycenie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym aktualnie planem, przyjętym Uchwałą nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. , przedmiotowe działki są oznaczone symbolami 4UC i 5UC – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2021

Załączniki:

Wzór umowy
Tytuł: Wzór umowy
Data: 4 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Odnośnik

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:15

Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:30

Załączniki:

protokół z otwarcia ofert
Tytuł: protokół z otwarcia ofert
Data: 12 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 100 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 29 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 93 KB

Przetarg nieograniczony: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”.

 

Termin składania ofert:04.12.2020 r. godz. 9:15.

 

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 72 KB
Pytania do SIWZ
Tytuł: Pytania do SIWZ
Data: 1 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 48 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 349 KB
Załącznik nr 1a do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 1a do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 208 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 163 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 139 KB

Przetarg nieograniczony: „Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.” ZNAK: 06/2020/ZP

 

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:30

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:30

 

 

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:15

 

UWAGA !

W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 r. godz. 10:00

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

„Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

ZNAK 06/2020/ZP

 

 

Załączniki:

Dokument bez tytułu 05.11.2020
Tytuł: Dokument bez tytułu 05.11.2020
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 87 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 52 KB
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 71 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 28 KB
Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Data: 13 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 76 KB
Pytania i odpowiedzi
Tytuł: Pytania i odpowiedzi
Data: 2 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 39 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 471 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 377 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 154 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 286 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 136 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 70 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: docx
Rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 228 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 240 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 376 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 5 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 224 KB
Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: doc
Rozmiar: 235 KB
Zawiadomienie
Tytuł: Zawiadomienie
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 43 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 78 KB
zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 33 KB
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 579 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 144 KB