USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ODŚNIEŻANIA I USUWANIA POŚLIZGÓW NA DROGACH DOJAZDOWYCH, PLACACH HANDLOWYCH, PARKINGACH, CHODNIKACH ORAZ PODJAZDACH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert: 13.10.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 13.10.2023 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa224c7b-62ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 ORAZ 2024”

Termin składania ofert:                16.08.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  16.08.2023 godz. 10:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/803468

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert:                23.02.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  23.02.2023 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249d493b-ad2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ODŚNIEŻANIA I USUWANIA POŚLIZGÓW NA DROGACH DOJAZDOWYCH, PLACACH HANDLOWYCH, PARKINGACH, CHODNIKACH ORAZ PODJAZDACH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: 14.10.2022 godz. 9:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 14.10.2022 godz. 10:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af23fef-e391-480d-88c0-10c71ab0496e