Zarząd Spółki

Prezes Zarządu:
Katarzyna PTAK

Rada Nadzorcza:
Wacław KANIA
Izabela SZTANGRET
Jan SUCHY

Prokurent:
Alina BEBKO