Organy Spółki

Walne Zgromadzenie
Prezydent Miasta Tychy – Andrzej DZIUBA

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Igor ŚMIETAŃSKI
Członek Rady Nadzorczej – Wacław KANIA
Członek Rady Nadzorczej – Jan SUCHY

Zarząd
Prezes – Katarzyna PTAK

Prokurenci
Prokura samoistna – Alina BEBKO