Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracowników poszczególnych Działów Spółki.

Godziny pracy spółki

Poniedziałek 700  –  1500

Wtorek          700  –  1500

Środa            700  –  1500

Czwartek      700  –  1500

Piątek           700  –  1500

Biuro Zarządu

Biuro Zarządu zajmuje się między innymi przyjmowaniem listów, pism i korespondencji elektronicznej kierowanych do „Śródmieście” Sp. z o.o., które przekazywane są do odpowiednich działów celem realizacji.
Prezes Zarządu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach   1000 – 1200, po wcześniejszym umówieniu się w Biurze Zarządu.

Tel: +48 (32) 325 72 11
E-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl