„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 ORAZ 2024”

Termin składania ofert:                16.08.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  16.08.2023 godz. 10:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/803468

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert:                23.02.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  23.02.2023 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249d493b-ad2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ODŚNIEŻANIA I USUWANIA POŚLIZGÓW NA DROGACH DOJAZDOWYCH, PLACACH HANDLOWYCH, PARKINGACH, CHODNIKACH ORAZ PODJAZDACH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: 14.10.2022 godz. 9:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 14.10.2022 godz. 10:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af23fef-e391-480d-88c0-10c71ab0496e

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. w TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.12.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.12.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 30.11.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.11.2022 godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.10.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 28.10.2022 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdebbd13-7b4c-498f-9180-f48795802078

„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA DRÓG DLA TYSKICH HAL TARGOWYCH WRAZ Z UZGODNIENIEM PROJEKTU NA POŁĄCZENIU Z DROGAMI PUBLICZNYMI”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 12.09.2022
Termin otwarcia złożonych ofert: 12.09.2022 godz. 14:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657567