ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. w TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.12.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.12.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 30.11.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.11.2022 godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.10.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 28.10.2022 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdebbd13-7b4c-498f-9180-f48795802078

„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA DRÓG DLA TYSKICH HAL TARGOWYCH WRAZ Z UZGODNIENIEM PROJEKTU NA POŁĄCZENIU Z DROGAMI PUBLICZNYMI”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 12.09.2022
Termin otwarcia złożonych ofert: 12.09.2022 godz. 14:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657567

„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 09.09.2022 godz. 14:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 09.09.2022 godz. 14:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/658859

WYKONANIE MODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWO – NAPRAWCZYMI DACHÓW I ZADASZEŃ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TYSKICH HALACH TARGOWYCH PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: 12.08.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 12.08.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46b6bf0b-0abb-4bcb-824f-47bffe1219cf

Zip Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 12 W TYCHACH”.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 25.07.2022 godz. 10:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/640820

WYKONANIE MODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWO – NAPRAWCZYMI DACHÓW I ZADASZEŃ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TYSKICH HALACH TARGOWYCH PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 29.07.2022 godz. 9:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 29.07.2022 godz. 10:00

Termin składania ofert: 22.07.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 22.07.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/670a3696-6565-4b23-bcc6-abb4d8f90e32

Zip Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTRACYJNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 12 W TYCHACH”

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 28.06.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629550

SPÓŁKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „POKOS TRAWY WRAZ Z JEJ WYWOZEM I UTYLIZACJĄ, NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.”

Termin składania ofert: 31.05.2022 godz. 14:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/617275

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego na usługę konserwacyjno-techniczną obiektów Spółki

Termin składania ofert: 18.03.2022 godz. 11:32

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/584863

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami

Termin składania ofert: 17.02.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 17.02.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd17c59c-38c9-42f1-94aa-cc9954c8c993