BIEŻĄCA KONSERWACJA ORAZ CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE W PEŁNYM ZAKRESIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM MIEJSCA WYSTĄPIENIA AWARII I STWIERDZENIEM PRZYCZYN AWARII W OBRĘBIE OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Termin składania ofert:                15.03.2024 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  15.03.2024 godz. 10:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/900321