CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE WRAZ Z PRZEGLĄDAMI SERWISOWYMI ORAZ AWARYJNE NAPRAWY DACHÓW BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert:                15.03.2024 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  15.03.2024 godz. 10:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/900352