WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki informuje o zamknięciu przetargu pisemnego nieograniczonego     na sprzedaż nieruchomości będących własnością  „Śródmieście”  Sp.  z  o.o.
w  Tychach  bez  rozstrzygnięcia  z  uwagi   na  brak   złożenia  ofert  do  dnia
30 marca 2021 r. do godziny 9.00.

Załączniki:

Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Tytuł: Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 74 KB
Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Tytuł: Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 777 KB
Załącznik graficzny - mapa
Tytuł: Załącznik graficzny - mapa
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB

„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym pn.

„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

Spółka „Śródmieście” zwraca się o przesłanie oferty obejmującej wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II tj. działka nr 2386 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00031961/0 oraz działki nr 2607/2385 i 2606/2385 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00044258/3. Proszę o ujęcie w ofercie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów, mapy). Operat sporządzany będzie w celu planowanej sprzedaży nieruchomości. Teren podlegający wycenie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym aktualnie planem, przyjętym Uchwałą nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. , przedmiotowe działki są oznaczone symbolami 4UC i 5UC – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2021

Załączniki:

Wzór umowy
Tytuł: Wzór umowy
Data: 4 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB