Rejestry

Rejestr umów przychodowych

Komórki prowadzące rejestr: Kierownicy poszczególnych działów
Kontakt telefoniczny przez Sekretariat +48 (32) 325 72 11
E-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Rejestr umów kosztowych

Komórki prowadzące rejestr: Dział Zamówień Publicznych
Kontakt telefoniczny przez Sekretariat +48 (32) 325 72 11
E-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Rejestr skarg i wniosków

Komórka prowadząca rejestr: Sekretariat
Kontakt telefoniczny +48 (32) 325 72 11
E-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl