USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert:                27.02.2024 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  27.02.2024 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeacb7be-cef5-11ee-a3b5-e25d731b0da9