DRUK I DOSTAWA BEZPŁATNEGO TYGODNIKA MIEJSKIEGO „TWOJE TYCHY”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert;                19.01.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  19.01.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51dea1ce-e483-440b-989f-3399e519965a

Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania.

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Termin składania ofert;                 03.12.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  03.12.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9dd32fc-580b-489a-94f3-82ef4f7102f5

Link do ogłoszenia przetargu na e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b34a5f33-4b5d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert 24.11.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert 24.11.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcdf8c7c-5448-4217-ab78-e9630a7239b5

Link do ogłoszenia przetargu w TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550293-2021:TEXT:PL:HTML

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.
Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 15:00

„Śródmieście” zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI OBIEKTÓW TYSKICH HAL TARGOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WIZUALIZACJĄ 3D ORAZ PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH”.

UWAGA!

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2021 godz. 12:30

Załączniki:

załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia
Tytuł: załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 664 KB
załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy
Tytuł: załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 175 KB
załącznik nr 3-plan sytuacyjny
Tytuł: załącznik nr 3-plan sytuacyjny
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 491 KB
załącznik nr 4-projekt umowy-koncepcja-03.08.2021
Tytuł: załącznik nr 4-projekt umowy-koncepcja-03.08.2021
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 233 KB
załącznik nr 5 -KLAZULA RODO-26.07.2021
Tytuł: załącznik nr 5 -KLAZULA RODO-26.07.2021
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 175 KB
załącznik nr 6 oświadczenie do oferty
Tytuł: załącznik nr 6 oświadczenie do oferty
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 167 KB
załącznik nr7-Protokol_z_wizji_lokalnej
Tytuł: załącznik nr7-Protokol_z_wizji_lokalnej
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 120 KB
zaproszenie - koncepcja THT
Tytuł: zaproszenie - koncepcja THT
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 74 KB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

UWAGA!

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści umowy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.

Termin składania ofert: 27.07.2021 r. godz. 15:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

UWAGA !
Zamawiający informuje o wyniku postępowania.

UWAGA !
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA !

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.


UWAGA !

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


UWAGA !

Zamawiający informuje o usunięciu problemów technicznych związanych z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP.
W związku z powyższym udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.

U W A G A !
Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

U W A G A !
Zamawiający informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP składanie zapytań odbywa się w formie mailowej na adres pzp@srodmiescie.tychy.pl

W związku z powyższym, jak również z uwagi na zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 26.07.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 26.07.2021 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 12 lipca 2021 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb3d26af-bdfc-4a88-8074-6554a0ae8452

Link do ogłoszenia przetargu na BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d92c0a-297c-5c84-5388-a70001535143

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Zarząd Spółki informuje o zamknięciu przetargu pisemnego nieograniczonego     na sprzedaż nieruchomości będących własnością  „Śródmieście”  Sp.  z  o.o.
w  Tychach  bez  rozstrzygnięcia  z  uwagi   na  brak   złożenia  ofert  do  dnia
30 marca 2021 r. do godziny 9.00.

Załączniki:

Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Tytuł: Uchwała Zarządu ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 74 KB
Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Tytuł: Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości _Śródmieście_ Sp. z o.o. w Tychach
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 777 KB
Załącznik graficzny - mapa
Tytuł: Załącznik graficzny - mapa
Data: 26 lutego 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB