ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTRACYJNYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 12 W TYCHACH”

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 28.06.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629550

SPÓŁKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „POKOS TRAWY WRAZ Z JEJ WYWOZEM I UTYLIZACJĄ, NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.”

Termin składania ofert: 31.05.2022 godz. 14:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/617275

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego na usługę konserwacyjno-techniczną obiektów Spółki

Termin składania ofert: 18.03.2022 godz. 11:32

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/584863

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami

Termin składania ofert: 17.02.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 17.02.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd17c59c-38c9-42f1-94aa-cc9954c8c993

DRUK I DOSTAWA BEZPŁATNEGO TYGODNIKA MIEJSKIEGO „TWOJE TYCHY”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert;                19.01.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  19.01.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51dea1ce-e483-440b-989f-3399e519965a

Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania.

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Termin składania ofert;                 03.12.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  03.12.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9dd32fc-580b-489a-94f3-82ef4f7102f5

Link do ogłoszenia przetargu na e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b34a5f33-4b5d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert 24.11.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert 24.11.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcdf8c7c-5448-4217-ab78-e9630a7239b5

Link do ogłoszenia przetargu w TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550293-2021:TEXT:PL:HTML

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.
Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 15:00

„Śródmieście” zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI OBIEKTÓW TYSKICH HAL TARGOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WIZUALIZACJĄ 3D ORAZ PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH”.

UWAGA!

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2021 godz. 12:30

Załączniki:

załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia
Tytuł: załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 664 KB
załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy
Tytuł: załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 175 KB
załącznik nr 3-plan sytuacyjny
Tytuł: załącznik nr 3-plan sytuacyjny
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 491 KB
załącznik nr 4-projekt umowy-koncepcja-03.08.2021
Tytuł: załącznik nr 4-projekt umowy-koncepcja-03.08.2021
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 233 KB
załącznik nr 5 -KLAZULA RODO-26.07.2021
Tytuł: załącznik nr 5 -KLAZULA RODO-26.07.2021
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 175 KB
załącznik nr 6 oświadczenie do oferty
Tytuł: załącznik nr 6 oświadczenie do oferty
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 167 KB
załącznik nr7-Protokol_z_wizji_lokalnej
Tytuł: załącznik nr7-Protokol_z_wizji_lokalnej
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 120 KB
zaproszenie - koncepcja THT
Tytuł: zaproszenie - koncepcja THT
Data: 5 sierpnia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 74 KB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

UWAGA!

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści umowy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.

Termin składania ofert: 27.07.2021 r. godz. 15:00