USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ODŚNIEŻANIA I USUWANIA POŚLIZGÓW NA DROGACH DOJAZDOWYCH, PLACACH HANDLOWYCH, PARKINGACH, CHODNIKACH ORAZ PODJAZDACH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert: 13.10.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 13.10.2023 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa224c7b-62ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1