Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2017-2018″

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 30 maja 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
Wybór oferty
Tytuł: Wybór oferty
Data: 30 maja 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 387 KB