„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu p.n.               „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o.  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert: 29 listopada 2017r. do godziny 9:50.