Zaproszenie ofertowe – pokos trawy

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: pokos trawy wraz z jej wywozem i utylizację, na terenach zielonych należących do „Śródmieście” Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 11.05.2018 r.