Zaproszenie ofertowe – Zaprojektowanie strony internetowej

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Zamawiającego, wsparcie techniczne oraz serwis w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Termin składania ofert: 18 września 2017 r. godz. 14: 00.

Załączniki:

Zał. nr 1-Wzór oferty
Tytuł: Zał. nr 1-Wzór oferty
Data: 11 września 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 245 KB
Zapytanie ofertowe
Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data: 11 września 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 831 KB