Zawiadomienie o wyborze oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym – al. Niepodległości 32 w Tychach”.