Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pokos trawy i utrzymanie zieleni na terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.- Obiekt Handlowy, al. Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pokos trawy  i utrzymanie zieleni na terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.- Obiekt Handlowy, al. Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy”

 

Termin składania ofert: 01.07.2019 r. godz. 10:00

 

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 20 kB
mapka terenu do koszenia trawy
Tytuł: mapka terenu do koszenia trawy
Data: 26 czerwca 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 3 MB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 32 kB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 62 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 26 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 82 kB

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji odgromowej w pawilonach targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach”.

Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji odgromowej w pawilonach targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach”.

 

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz. 12:0

0.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Tytuł: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 12 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
PROJEKT Umowy
Tytuł: PROJEKT Umowy
Data: 26 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 258 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
Załącznik nr 1
Tytuł: Załącznik nr 1
Data: 26 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 37 kB
załącznik nr 2 oferta
Tytuł: załącznik nr 2 oferta
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zaproszenie
Tytuł: zaproszenie
Data: 26 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 54 kB

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Montaż kolców przeciw ptakom w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Montaż kolców przeciw ptakom w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz.: 10:00

 

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Tytuł: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 12 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Data: 26 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
wzór umowy
Tytuł: wzór umowy
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 55 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 26 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 26 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 60 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Roczna dostawa materiałów biurowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu „Roczna dostawa materiałów biurowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

UWAGA!

Termin składania ofert: 09.07.2019 r. godz. 10:00.

Załączniki:

Formularz cenowy
Tytuł: Formularz cenowy
Data: 25 czerwca 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 15 kB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 25 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 67 kB
zał. nr 1 zapotrzebowanie
Tytuł: zał. nr 1 zapotrzebowanie
Data: 25 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 20 kB
zał. nr 2 oferta
Tytuł: zał. nr 2 oferta
Data: 25 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
zał. nr 3 oświadczenie do oferty
Tytuł: zał. nr 3 oświadczenie do oferty
Data: 25 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 25 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 54 kB

Zaproszenie do udziału w postępowaniu „Montaż kolców przeciw ptakom w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Montaż kolców przeciw ptakom w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 19 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Tytuł: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Data: 19 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 12 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 19 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Data: 19 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
wzór umowy
Tytuł: wzór umowy
Data: 19 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 55 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 19 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 19 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 61 kB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: Dostawa i wymiana jednostki zewnętrznej klimatyzacji FDC250VSA Mitsubishi Heavy Industries LTD

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: Dostawa i wymiana jednostki zewnętrznej klimatyzacji FDC250VSA Mitsubishi Heavy Industries LTD.

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 10:00.

Załączniki:

Klauzula RODO
Tytuł: Klauzula RODO
Data: 12 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 12 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU
Data: 12 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
Umowa na roboty budowlane
Tytuł: Umowa na roboty budowlane
Data: 12 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 69 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 12 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 38 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 12 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 68 kB

Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu elektronicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu elektronicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz.10:00.

Załączniki:

Klauzula RODO
Tytuł: Klauzula RODO
Data: 12 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 12 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 12 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 36 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU
Data: 12 czerwca 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 12 czerwca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 12 czerwca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 96 kB