Zaproszenie ofertowe „Usługi rachunkowe dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu.

Termin składania ofert: 21.01.2020 r.

 

 

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 14 stycznia 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
OFERTA
Tytuł: OFERTA
Data: 14 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 14 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 14 stycznia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 115 KB

Zaproszenie ofertowe „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.:„Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2020 r.

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 13 stycznia 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 13 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 35 KB
zał. wzór umowy ECHO
Tytuł: zał. wzór umowy ECHO
Data: 13 stycznia 2020
Typ: docx
Rozmiar: 23 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 13 stycznia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 96 KB

Zaproszenie ofertowe „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku „Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku”Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2020 r.

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 13 stycznia 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 13 stycznia 2020
Typ: doc
Rozmiar: 35 KB
zał. wzór umowy TT
Tytuł: zał. wzór umowy TT
Data: 13 stycznia 2020
Typ: docx
Rozmiar: 23 KB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 13 stycznia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 94 KB

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”

Znak:06/2019/ZP

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 13 stycznia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 53 KB

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego pn.:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez                        „Śródmieście” Sp. z o.o.

Znak 5/2019/ZP

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 9 stycznia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 53 KB

Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych- budynek biurowy przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych- budynek biurowy przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

 

Termin składania ofert: 07.01.2020

Oferty można składać:

– osobiście lub listownie na adres: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, Tychy;

– pocztą elektroniczną na adres: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 11 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 1 Opinia techniczna
Tytuł: Załącznik nr 1 Opinia techniczna
Data: 11 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 292 KB
Załącznik nr 2 Przedmiar robót
Tytuł: Załącznik nr 2 Przedmiar robót
Data: 11 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 202 KB
Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (1)
Tytuł: Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (1)
Data: 11 grudnia 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 680 KB
Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (2)
Tytuł: Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (2)
Data: 11 grudnia 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (3)
Tytuł: Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (3)
Data: 11 grudnia 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 664 KB
Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (4)
Tytuł: Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (4)
Data: 11 grudnia 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 885 KB
Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (5)
Tytuł: Załącznik nr 3 zdjęcie Strona południowa (5)
Data: 11 grudnia 2019
Typ: jpg
Rozmiar: 862 KB
Załącznik nr 4 Projekt
Tytuł: Załącznik nr 4 Projekt
Data: 11 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 123 KB
Załącznik nr 5 Oferta
Tytuł: Załącznik nr 5 Oferta
Data: 11 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 6 Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Tytuł: Załącznik nr 6 Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Data: 11 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 7 Oświadczenie
Tytuł: Załącznik nr 7 Oświadczenie
Data: 11 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
Załącznik nr 8 Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 8 Projekt umowy
Data: 11 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 64 KB
Zaproszenie III
Tytuł: Zaproszenie III
Data: 11 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 111 KB

Przetarg nieograniczony „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym pn. „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

Termin składania ofert: 23.12.2109 r. godz. 8:45.

Załączniki:

Odpowiedzi Zamawiającego
Tytuł: Odpowiedzi Zamawiającego
Data: 19 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 50 KB
Protokół z otwarcia ofert
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert
Data: 23 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 62 KB
SIWZ
Tytuł: SIWZ
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
SIWZ zał. nr 9
Tytuł: SIWZ zał. nr 9
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 110 KB
SIWZ Załącznik nr 1a Twoje Tychy
Tytuł: SIWZ Załącznik nr 1a Twoje Tychy
Data: 13 grudnia 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
SIWZ Załącznik nr 1b Echo
Tytuł: SIWZ Załącznik nr 1b Echo
Data: 13 grudnia 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 13 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 140 KB
SIWZ- zał. nr 8 wzór umowy
Tytuł: SIWZ- zał. nr 8 wzór umowy
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 189 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 13 grudnia 2019
Typ: html
Rozmiar: 75 KB