Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „obsługa techniczna urządzenia dźwigowego- serwis, konserwacja i całodobowe pogotowie techniczne w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Obsługa techniczna urządzenia dźwigowego- serwis, konserwacja i całodobowe pogotowie techniczne w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r.godz. 9:00.

Załączniki:

Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 86 kB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 38 kB
Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Tytuł: Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 26 kB
Protokół odbioru
Tytuł: Protokół odbioru
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 51 kB
wzór umowy
Tytuł: wzór umowy
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 541 kB
zał. nr 3 do umowy
Tytuł: zał. nr 3 do umowy
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 138 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 19 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 63 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II i III przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części”.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części” 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r. poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części” wybrano najkorzystniejszą ofertę dla części II i III przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający wyznacza termin podpisania umów na dzień 19.03.2019 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze ofert w części II i III
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze ofert w części II i III
Data: 15 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 110 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.”

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 9:00.

Załączniki:

Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 15 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 15 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 32 kB
Zaproszenie do składania ofert
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert
Data: 15 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 115 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych.”

Termin składania ofert: 20.03.2019 r. godz. 9:00.

 

UWAGA! W dniu 12.03.2019 r.  powołano na stanowisko Inspektora Ochrony Danych pracownika Zamawiającego.

 

Załączniki:

Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Unieważnienie
Tytuł: Unieważnienie
Data: 25 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 35 kB
zał. nr 1 oferta NOWA
Tytuł: zał. nr 1 oferta NOWA
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 32 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 13 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 170 kB
Zestawienie ofert złozonych
Tytuł: Zestawienie ofert złozonych
Data: 25 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 130 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Atrium”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Atrium”.

Termin składania ofert: 20.03.2019 r. godz. 10:00.

UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 27 marca 2019 r. godz. 10:00

W związku z bardzo dużą ilością zapytań Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na przesłane pytania zostaną udostępnione na stronie BIP Zamawiającego wraz z załącznikami niezbędnymi do przygotowania oferty.

UWAGA WYKONAWCY! Zostały udostępnione odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

W związku z zapytaniem Wykonawcy dot. niemożliwości przeprowadzenia oszacowania za pomocą metody porównań rynkowych Zamawiający informuje, iż wyłoniony Wykonawca może w celu oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa zastosować tylko dwie metody: a) metoda dochodowa; b) metoda majątkowa skorygowanych wartości aktywów netto.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania_dokumenty
Tytuł: Odpowiedzi na pytania_dokumenty
Data: 22 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 840 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 kB
Zaproszenie do składania ofert
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert
Data: 13 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 105 kB

Zaproszenie do składania ofert

„Środmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Aktualizacja oprogramowania centrali, wymiana czujki p-poż. na parterze i przywrócenie sprawności systemu w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

 

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 9:00.

Załączniki:

26.02.2018 Projekt umowy - aktualizacja centrali p.-poż.
Tytuł: 26.02.2018 Projekt umowy - aktualizacja centrali p.-poż.
Data: 4 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 45 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 4 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Protokół końcowy 26.02.2018
Tytuł: Protokół końcowy 26.02.2018
Data: 4 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 18 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 4 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
zaproszenie
Tytuł: zaproszenie
Data: 4 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 133 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 15 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 26 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach

Załączniki:

zawiadomienie
Tytuł: zawiadomienie
Data: 28 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 48 kB

Przetarg nieograniczony „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części”.

 

Termin składania ofert: 11 marzec 2019 r. godz. 8:45.

Załączniki:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Tytuł: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 113 kB
Protokół z otwarcia ofert
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert
Data: 11 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 75 kB
SIWZ
Tytuł: SIWZ
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 2 MB
SIWZ pytania
Tytuł: SIWZ pytania
Data: 6 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 114 kB
Załącznik nr 10 do SIWZ- al. Piłsudskiego 8
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ- al. Piłsudskiego 8
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 184 kB
Załącznik nr 11 do SIWZ- al. Bielska
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ- al. Bielska
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 154 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- całość
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- całość
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 364 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część I
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część I
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 351 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część II
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część II
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 342 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część III
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy- część III
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 346 kB
Załącznik nr 13 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Tytuł: Załącznik nr 13 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 110 kB
Załącznik nr 14 do SIWZ- wykaz środków czystości i art. higienicznych
Tytuł: Załącznik nr 14 do SIWZ- wykaz środków czystości i art. higienicznych
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 166 kB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 54 kB
Załącznik nr 8 do SIWZ- al. Piłsudskiego 12
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ- al. Piłsudskiego 12
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 220 kB
Załącznik nr 9 do SIWZ - al. Niepodległości 32
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ - al. Niepodległości 32
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 483 kB
Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Data: 27 lutego 2019
Typ: doc
Rozmiar: 287 kB
Załączniki nr 1- 7 do SIWZ- NOWY
Tytuł: Załączniki nr 1- 7 do SIWZ- NOWY
Data: 6 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 287 kB
Zmiana załącznika
Tytuł: Zmiana załącznika
Data: 6 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 113 kB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 27 lutego 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 260 kB