Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu p pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 9:45.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert: 25.01.2019 r. godz. 9:45

Załączniki:

1. SIWZ
Tytuł: 1. SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 10 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 113 kB
Przedłużenie terminu składania ofert
Tytuł: Przedłużenie terminu składania ofert
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 270 kB
Przedmiar
Tytuł: Przedmiar
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 280 kB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 151 kB
Załącznik nr 1 do umowy
Tytuł: Załącznik nr 1 do umowy
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
Załącznik nr 10 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 16 kB
Załącznik nr 11 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 338 kB
Załącznik nr 12 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 427 kB
Załącznik nr 8 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 301 kB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 100 kB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 220 kB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktyczno- administracyjnego”.

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00.

Załączniki:

14.12.2018 Projekt Umowa na aktualizację IBP
Tytuł: 14.12.2018 Projekt Umowa na aktualizację IBP
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 58 kB
14.12.2018 Regulamin Załącznik nr 3
Tytuł: 14.12.2018 Regulamin Załącznik nr 3
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 19 kB
14.12.2018 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 17 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4 do umowy - Protokół końcowy wzór
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4 do umowy - Protokół końcowy wzór
Data: 18 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 18 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4 do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4 do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 78 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4a do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4a do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 733 kB
14.12.2018 Załącznik nr 4b do zapytania ibp parter - przed przebudową
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 4b do zapytania ibp parter - przed przebudową
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 493 kB
14.12.2018 Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego PARTER WSZiNS
Tytuł: 14.12.2018 Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego PARTER WSZiNS
Data: 18 grudnia 2018
Typ: jpg
Rozmiar: 653 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 18 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 624 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Polska Press. Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Termin podpisania umowy: 31.12.2018 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 17 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 14 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 263 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy w postępowaniu na usługi społeczne pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Przedmiot postępowania: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Protection Ochrona Mienia Sp. z o.o. ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy

Zamawiający wyznacza termin na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego na dzień:  18.12.2018 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 14 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 459 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Skład i łamanie Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Skład i łamanie Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 9:00

Załączniki:

Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 13 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
zał. wzór umowy
Tytuł: zał. wzór umowy
Data: 13 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 18 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 13 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 732 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Transport gazety Twoje Tychy”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Transport gazety Twoje Tychy”.

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 10:00

Załączniki:

Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 14 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
zał. wzór umowy
Tytuł: zał. wzór umowy
Data: 13 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 13 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 394 kB