„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postepowaniu prowadzonym pn.

„Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II „

Spółka „Śródmieście” zwraca się o przesłanie oferty obejmującej wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Tychach przy al. Jana Pawła II tj. działka nr 2386 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00031961/0 oraz działki nr 2607/2385 i 2606/2385 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1T/00044258/3. Proszę o ujęcie w ofercie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów, mapy). Operat sporządzany będzie w celu planowanej sprzedaży nieruchomości. Teren podlegający wycenie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym aktualnie planem, przyjętym Uchwałą nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. , przedmiotowe działki są oznaczone symbolami 4UC i 5UC – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2021