Dzierżawa części nieruchomości stanowiącej własność „Śródmieście” Spółki z o.o.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości stanowiącej własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy, w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działka gruntu nr 5132/56 położonej na terenie obiektu Tyskie Hale Targowe przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00043016/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych przy czym przedmiotem dzierżawy jest jej część o powierzchni 800 m2 zaznaczona kolorem czerwonym na mapie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków,na czas określony od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2027 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017 r. do godziny 9:00.