Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działki gruntu:

1 ) nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031964/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Załączniki:

1. WARUNKI PRZETARGU
Tytuł: 1. WARUNKI PRZETARGU
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
2. zał. nr 1 - oświadczenie oferenta
Tytuł: 2. zał. nr 1 - oświadczenie oferenta
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 17 KB
3. Mapa orientacyjna
Tytuł: 3. Mapa orientacyjna
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 896 KB
4. Wypis z rejestru gruntów
Tytuł: 4. Wypis z rejestru gruntów
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 304 KB
5. Wyrys z rejestru gruntów
Tytuł: 5. Wyrys z rejestru gruntów
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 380 KB
6. Mapa zasadnicza
Tytuł: 6. Mapa zasadnicza
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
7. Przebieg sieci ciepłowniczej (służebność PEC)
Tytuł: 7. Przebieg sieci ciepłowniczej (służebność PEC)
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 2 MB
8. Przebieg sieci wodociągowej (służebność RPWiK )
Tytuł: 8. Przebieg sieci wodociągowej (służebność RPWiK )
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 2 MB
9. Zaświadczenie o sposobie zagospodarowania
Tytuł: 9. Zaświadczenie o sposobie zagospodarowania
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 714 KB
10. Uchwała RM
Tytuł: 10. Uchwała RM
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 789 KB
11. Księga Wieczysta
Tytuł: 11. Księga Wieczysta
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB