Zaproszenie ofertowe – Wybór oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na montaż oznakowania pionowego, poziomego oraz słupków zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

Wybór oferty
Tytuł: Wybór oferty
Data: 7 września 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 80 KB

 

Zaproszenie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na montaż oznakowania pionowego, poziomego oraz słupków zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego dla budynku dydaktyczno-administracyjnego przy al. Niepodległości 32 w Tychach.

28.08.2017 Zaproszenie ofertowe
Tytuł: 28.08.2017 Zaproszenie ofertowe
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 188 KB
Załącznik nr 1 OFERTA
Tytuł: Załącznik nr 1 OFERTA
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 140 KB
Załącznik nr 2 Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Tytuł: Załącznik nr 2 Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 58 KB
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Tytuł: Załącznik nr 3 Oświadczenie
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 68 KB
Załącznik nr 4 Projekt stałej organizacji ruchu
Tytuł: Załącznik nr 4 Projekt stałej organizacji ruchu
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 565 KB
Załącznik nr 5 Wykaz zakupionego przez Zamawiającego oznakowania
Tytuł: Załącznik nr 5 Wykaz zakupionego przez Zamawiającego oznakowania
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 54 KB
Załącznik nr 6 Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 6 Projekt umowy
Data: 28 sierpnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 417 KB

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działki gruntu:

1 ) nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031964/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Załączniki:

1. WARUNKI PRZETARGU
Tytuł: 1. WARUNKI PRZETARGU
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
2. zał. nr 1 - oświadczenie oferenta
Tytuł: 2. zał. nr 1 - oświadczenie oferenta
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 17 KB
3. Mapa orientacyjna
Tytuł: 3. Mapa orientacyjna
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 896 KB
4. Wypis z rejestru gruntów
Tytuł: 4. Wypis z rejestru gruntów
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 304 KB
5. Wyrys z rejestru gruntów
Tytuł: 5. Wyrys z rejestru gruntów
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 380 KB
6. Mapa zasadnicza
Tytuł: 6. Mapa zasadnicza
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
7. Przebieg sieci ciepłowniczej (służebność PEC)
Tytuł: 7. Przebieg sieci ciepłowniczej (służebność PEC)
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 2 MB
8. Przebieg sieci wodociągowej (służebność RPWiK )
Tytuł: 8. Przebieg sieci wodociągowej (służebność RPWiK )
Data: 13 marca 2017
Typ: docx
Rozmiar: 2 MB
9. Zaświadczenie o sposobie zagospodarowania
Tytuł: 9. Zaświadczenie o sposobie zagospodarowania
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 714 KB
10. Uchwała RM
Tytuł: 10. Uchwała RM
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 789 KB
11. Księga Wieczysta
Tytuł: 11. Księga Wieczysta
Data: 13 marca 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń nieruchomości należących do Śródmieście Sp. z o.o.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert : 10.05.2015 godzina: 10:50

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń nieruchomości należących do Śródmieście Sp. z o.o. wraz z myciem okien i utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych w okresie letnim i zimowym.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Tytuł: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Data: 5 maja 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 508 KB
ogłoszenie o zmianie 05.05.2016
Tytuł: ogłoszenie o zmianie 05.05.2016
Data: 5 maja 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 132 KB
Odpowiedź Zamawiającego na pytania dot. SIWZ
Tytuł: Odpowiedź Zamawiającego na pytania dot. SIWZ
Data: 4 maja 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 202 KB
Odpowiedź na zapytanie
Tytuł: Odpowiedź na zapytanie
Data: 28 kwietnia 2016
Typ: jpg
Rozmiar: 422 KB
Zał. nr 4 Zmieniony Wykaz narzędzi
Tytuł: Zał. nr 4 Zmieniony Wykaz narzędzi
Data: 28 kwietnia 2016
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
SIWZ zmiana
Tytuł: SIWZ zmiana
Data: 28 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 257 KB
Ogłoszenie o zmianie
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie
Data: 28 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 154 KB
zał. nr 6 Umowa skan
Tytuł: zał. nr 6 Umowa skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 2 MB
Zał. nr 5a Oświadczenie podmiotu
Tytuł: Zał. nr 5a Oświadczenie podmiotu
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: docx
Rozmiar: 12 KB
Zał. nr 5 Formularz oferty
Tytuł: Zał. nr 5 Formularz oferty
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 40 KB
Zał. nr 4 Wykaz narzędzi
Tytuł: Zał. nr 4 Wykaz narzędzi
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Zał. nr 3 do Umowy skan
Tytuł: Zał. nr 3 do Umowy skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 220 KB
Zał. nr 3 Wykaz usług
Tytuł: Zał. nr 3 Wykaz usług
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 31 KB
Zał. nr 2 Oświadczenia wykonawcy
Tytuł: Zał. nr 2 Oświadczenia wykonawcy
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 28 KB
Zał. nr 2 do Umowy skan
Tytuł: Zał. nr 2 do Umowy skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 274 KB
Zał. nr 1e skan
Tytuł: Zał. nr 1e skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 520 KB
Zał. nr 1d skan
Tytuł: Zał. nr 1d skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
Zał. nr 1c skan
Tytuł: Zał. nr 1c skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 466 KB
Zał. nr 1b skan
Tytuł: Zał. nr 1b skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 2 MB
Zał. nr 1a skan
Tytuł: Zał. nr 1a skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 267 KB
Zał. nr 1 skan
Tytuł: Zał. nr 1 skan
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 664 KB
SIWZ Sprzątanie
Tytuł: SIWZ Sprzątanie
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 6 MB
Ogłoszenie nr 45943
Tytuł: Ogłoszenie nr 45943
Data: 25 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 2 MB

Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 – 2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 – 2017

Ogłoszenie DRUK
Tytuł: Ogłoszenie DRUK
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
SIWZ DRUK
Tytuł: SIWZ DRUK
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 4 MB
Zal. 1 formularz oferty
Tytuł: Zal. 1 formularz oferty
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 51 KB
Zal. 2 oswiadczenie
Tytuł: Zal. 2 oswiadczenie
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 36 KB
Zal. 2a_informacja
Tytuł: Zal. 2a_informacja
Data: 27 kwietnia 2016
Typ: docx
Rozmiar: 13 KB
Zal. 3 Umowa
Tytuł: Zal. 3 Umowa
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 946 KB
Zal. 4 wykaz uslug
Tytuł: Zal. 4 wykaz uslug
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 38 KB
Zal. 4a 5a oswiadczenie podmiot
Tytuł: Zal. 4a 5a oswiadczenie podmiot
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 35 KB
Zal. 5 wykaz narzędzi
Tytuł: Zal. 5 wykaz narzędzi
Data: 22 kwietnia 2016
Typ: doc
Rozmiar: 36 KB

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – Ogłoszenie o wyniku

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działki gruntu:

1 ) nr 2415/83 o powierzchni 0,4949 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

2 ) nr 2457/83 o powierzchni 0,7027 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

3 ) nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031964/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Data: 14 marca 2016
Typ: pdf
Rozmiar: 44 KB

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działki gruntu:

1 ) nr 2415/83 o powierzchni 0,4949 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

2 ) nr 2457/83 o powierzchni 0,7027 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

3 ) nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031964/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Wynik przetargu
Tytuł: Wynik przetargu
Data: 3 grudnia 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 60 KB