Kompleksowe utrzymanie czystości Obiektu Handlowego

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  p.n.  „Kompleksowe utrzymanie czystości Obiektu Handlowego” .

UWAGA

Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 22 marca 2018 r. do godziny 11:50.