Zawiadomienie o wyborze oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: Wycena rynkowej wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa: Wydawnictwa: tygodnika Twoje Tychy oraz portalu tychy.pl.