Zawiadomienie o wyborze oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Targowiska Miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach.