Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu p pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 9:45.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert: 25.01.2019 r. godz. 9:45

Załączniki:

1. SIWZ
Tytuł: 1. SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 10 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 113 KB
Przedłużenie terminu składania ofert
Tytuł: Przedłużenie terminu składania ofert
Data: 10 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 270 KB
Przedmiar
Tytuł: Przedmiar
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 280 KB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 151 KB
Załącznik nr 1 do umowy
Tytuł: Załącznik nr 1 do umowy
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 338 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 427 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 301 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 20 grudnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 100 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 20 grudnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 220 KB