„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Odnośnik

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:15

Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:30

Przetarg nieograniczony: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”.

 

Termin składania ofert:04.12.2020 r. godz. 9:15.

 

Przetarg nieograniczony: „Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.” ZNAK: 06/2020/ZP

 

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:30

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:30

 

 

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:15

 

UWAGA !

W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 r. godz. 10:00

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

„Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

ZNAK 06/2020/ZP

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Modernizacja instalacji hydrantowej: w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Modernizacja instalacji hydrantowej: w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami”.

Termin składania ofert: 13-07-2020 09:00:00