„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Odnośnik

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:15

Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:30

Załączniki:

protokół z otwarcia ofert
Tytuł: protokół z otwarcia ofert
Data: 12 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 100 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 29 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 93 KB

Przetarg nieograniczony: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”.

 

Termin składania ofert:04.12.2020 r. godz. 9:15.

 

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 72 KB
Pytania do SIWZ
Tytuł: Pytania do SIWZ
Data: 1 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 48 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 349 KB
Załącznik nr 1a do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 1a do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 208 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 163 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 139 KB

Przetarg nieograniczony: „Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.” ZNAK: 06/2020/ZP

 

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:30

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:30

 

 

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:15

 

UWAGA !

W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 r. godz. 10:00

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

„Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

ZNAK 06/2020/ZP

 

 

Załączniki:

Dokument bez tytułu 05.11.2020
Tytuł: Dokument bez tytułu 05.11.2020
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 87 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 52 KB
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 71 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 28 KB
Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Data: 13 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 76 KB
Pytania i odpowiedzi
Tytuł: Pytania i odpowiedzi
Data: 2 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 39 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 471 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 377 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 154 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 286 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 136 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 70 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: docx
Rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 228 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 240 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 376 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 5 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 224 KB
Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: doc
Rozmiar: 235 KB
Zawiadomienie
Tytuł: Zawiadomienie
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 43 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 78 KB
zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 33 KB
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 579 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 144 KB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Modernizacja instalacji hydrantowej: w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Modernizacja instalacji hydrantowej: w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami”.

Termin składania ofert: 13-07-2020 09:00:00

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 26 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
modernizacja instalacji hydrantowej - projekty do postępwania
Tytuł: modernizacja instalacji hydrantowej - projekty do postępwania
Data: 26 czerwca 2020
Typ: zip
Rozmiar: 18 MB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 26 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 26 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
UMOWA PROJEKT
Tytuł: UMOWA PROJEKT
Data: 26 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 135 KB
Zapytanie ofertowe
Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data: 26 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 112 KB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: „Remont wiat handlowych”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Remont wiat handlowych”.

Termin składania ofert: 10-07-2020 14:00:00

Załączniki:

Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 25 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 25 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 15 KB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 25 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 25 czerwca 2020
Typ: doc
Rozmiar: 81 KB
Zapytanie ofertowe
Tytuł: Zapytanie ofertowe
Data: 25 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 107 KB

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Inwentaryzacja instalacji elektrycznej”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego  pn.: Inwentaryzacja instalacji elektrycznej”.

Termin składania ofert: 03-07-2020 10:59:00.

Załączniki:

11.05.2020 Załącznik nr 6 do umowy
Tytuł: 11.05.2020 Załącznik nr 6 do umowy
Data: 24 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 358 KB
Klauzula informacyjna- postępowanie
Tytuł: Klauzula informacyjna- postępowanie
Data: 24 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 24 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 15 KB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 24 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 24 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 126 KB
Załącznik nr 7 charakterystyka obiektu
Tytuł: Załącznik nr 7 charakterystyka obiektu
Data: 24 czerwca 2020
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Zapytanie ofertowe BIP
Tytuł: Zapytanie ofertowe BIP
Data: 24 czerwca 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 108 KB