Przetarg nieograniczony: „Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.” ZNAK: 06/2020/ZP

 

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:30

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:30

 

 

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:15

 

UWAGA !

W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 r. godz. 10:00

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

„Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

ZNAK 06/2020/ZP

 

 

Załączniki:

Dokument bez tytułu 05.11.2020
Tytuł: Dokument bez tytułu 05.11.2020
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 87 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 52 KB
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 71 KB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 27.10.2020 r.
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 28 KB
Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020 r.
Data: 13 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 76 KB
Pytania i odpowiedzi
Tytuł: Pytania i odpowiedzi
Data: 2 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 39 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana 20.10.2020
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 470 KB
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Tytuł: SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmiana 27.10.2020
Data: 27 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 471 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 05.11.2020.doc
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 377 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Tytuł: Załącznik nr 10 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 154 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 286 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Tytuł: Załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt gwaranacji (poręczenia)
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 136 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 70 KB
Załącznik nr 2 do Umowy
Tytuł: Załącznik nr 2 do Umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: docx
Rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 228 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Mapy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Tytuł: Załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 240 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 3 MB
Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 376 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 5 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 224 KB
Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 7 do SIWZ
Data: 14 października 2020
Typ: doc
Rozmiar: 235 KB
Zawiadomienie
Tytuł: Zawiadomienie
Data: 20 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 43 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 78 KB
zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Tytuł: zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data: 4 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 33 KB
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 05.11.2020 r.
Data: 5 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 579 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 14 października 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 144 KB