Przetarg nieograniczony: „Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.” ZNAK: 06/2020/ZP

 

UWAGA!

Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 09:30

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:15

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 06.11.2020 r. godz. 09:30

 

 

 

UWAGA !

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. godz. 10:15

 

UWAGA !

W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 r. godz. 10:00

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą:

„Kompleksowe utrzymanie czystości i pokosy na terenach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

ZNAK 06/2020/ZP