Przetarg nieograniczony: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy”.

 

Termin składania ofert:04.12.2020 r. godz. 9:15.

 

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
Data: 4 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 72 KB
Pytania do SIWZ
Tytuł: Pytania do SIWZ
Data: 1 grudnia 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 48 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tytuł: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 349 KB
Załącznik nr 1a do SIWZ
Tytuł: Załącznik nr 1a do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 208 KB
Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Tytuł: Załączniki nr 1- 6 do SIWZ
Data: 25 listopada 2020
Typ: doc
Rozmiar: 163 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 25 listopada 2020
Typ: pdf
Rozmiar: 139 KB