Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Remont wiat handlowych”.

Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Remont wiat handlowych”.