Postępowanie: Zamówienie na środki ochronne dla „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach

Zamawiający informuje, iż prowadzi postępowanie na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/334750