SPÓŁKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. „POKOS TRAWY WRAZ Z JEJ WYWOZEM I UTYLIZACJĄ, NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.”

Termin składania ofert: 31.05.2022 godz. 14:00

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/617275