„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.

Termin składania ofert: 15 lipca 2021 godz. 15:00