„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Odnośnik

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:15

Termin otwarcia ofert: 12.01.2021 r. godz. 9:30

Załączniki:

protokół z otwarcia ofert
Tytuł: protokół z otwarcia ofert
Data: 12 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 100 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 29 stycznia 2021
Typ: pdf
Rozmiar: 93 KB