USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

Termin składania ofert:                23.02.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  23.02.2023 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249d493b-ad2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f