Zaproszenie do składania ofert: „Dostawa i montaż markiz na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Piłsudskiego 8”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa i montaż markiz na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Piłsudskiego 8”.

Termin składania ofert: 14.05.2019 r.