Zaproszenie do składania ofert – utrzymanie czystości

„Śródmieście” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń nieruchomości administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Terminskładania ofert: 18 grudnia 2017r. godz. 10:00