Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy:  03/2017/ZP

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Załączniki:

Ogłoszenie
Tytuł: Ogłoszenie
Data: 7 grudnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 134 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 7 grudnia 2017
Typ: pdf
Rozmiar: 659 KB