Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy:  03/2017/ZP

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o.”